МВР

ОД Плевен

 

РУ - Червен бряг

Район на действие: територията на Община - Червен бряг, състояща се от гр.Червен бряг и 9 села с прилежащите им землища: с.Горник, с.Сухаче, с.Девенци, с.Телиш, с.Ракита, с.Радомирци, с.Рупци, с.Бресте и с.Реселец
ПУ – Койнаре: територията обхващаща гр.Койнаре и 3 села с прилежащите им землища: с.Глава, с.Чомаковци и с.Лепица.

Адреси и телефони:
РПУ – Червен бряг: гр. Червен бряг, ул. “Княз Борис I” № 25; тел.0659/92127, 0659/92216
ПУ – Койнаре: гр. Койнаре, ул. “Милчо Симеонов” № 56

ел.поща: [email protected]


Началник на РПУ

Веско Бочев Василев

приемен ден – вторник от 10:00 ч. до 12:00 ч.  

Полицейски инспектори – “Териториална полиция”
приемна в сградата на РПУ – Червен бряг; четвъртък от 16:00 ч. до 18:00 ч.; за район “Север” – сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч.; за район “Юг” – вторник от 16:00 ч. до 18:00 ч.; за “V квартал” – сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Горник – в сградата на Кметството; сряда от 16:00 г. до 18:00 ч.
приемна в с.Сухаче – в сградата на Кметството; сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч.
приемна в с.Девенци – в сградата на Кметството; сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Телиш – в сградата на Кметството; вторник от 16:00 ч. до 18:00 ч.
приемна в с.Ракита – в сградата на Кметството; сряда от 11:00 ч. до 13:00 ч.
приемна в с.Радомирци – в сградата на Пощата; четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Рупци – в сградата на Кметството; сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч.
приемна в с.Бресте – в сградата на Кметството; вторник от 16:00 ч. до 18:00 ч.
приемна в с.Реселец – в сградата на Кметството; сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в сградата на ПУ – Койнаре; вторник от 16:00 ч. до 18:00 ч., сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч., четвъртък от 16:00 ч. до 18:00 ч.  
приемна в с.Глава – в сградата на Кметството; сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Чомаковци – в сградата на Кметството; вторник от 16:00 ч. до 18:00 ч.
приемна в с.Лепица – в сградата на Кметството; сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч.

Младши полицейски инспектор "Контрол над общоопасните средства" - приемни дни - вторник - 09:30 часа до 12:00 часа; от 13:00 часа до 16:30 часа и четвъртък - 09:30 часа до 12:00 часа; от 13:00 часа до 16:30 часа.