МВР

ОД Плевен

 

 

ОДМВР ПЛЕВЕН

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 3 работни дни

 

(места за подаване на заявления)

Експресна услуга

до 8 работни часа

(места за подаване на заявления)

 

 

 

Контакти:

Първа лична карта на лица от 14до 16.

Без такса

Без такса

Без такса

Начини на плащане на таксите

 

 

Банкова сметка

 

BIC: UNCR BGSF

УниКредит Булбанк - клон Плевен

 

IBAN:

BG77 UNCR 7630 3100 112355

Следваща лична карта на лица между 14 и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 и 18 г.

13

26

65

                Лична карта на лица от 18 до 58 г. с валидност 10 г.

18

36

90

Лична карта на лица от 58 до 70 г. (безсрочна)

11

22

55

Лична карта на лица над 70 г. възраст

Без такса

Без такса

Без такса

Лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто с валиден ТЕЛК

2

4

10