МВР

ОД Перник

 

15 сеп 2021

ОДМВР – Перник предприе необходимите мерки за гарантиране на сигурността на децата, които тръгват на училище

С началото на новата учебна 2021/2022 година е в ход традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“  Основна цел е гарантиране на сигурността на децата и обезпечаване безопасността на участниците в движението по пътната и уличната мрежа в районите на детските градини и училищата. Седмицата от 15 до 22 септември е обявена за Седмица на детската пътна безопасност под надслов „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“, а Денят на превенцията ще се проведе на 21 септември. Той е обявен от министъра на вътрешните работи за Ден без загинали на пътя.
От полицията в Перник  са предприети всички необходими мерки за опазване на обществения ред и осигуряване на безопасността на движението през новата учебна година. Преди началото на учебните занятия, в районите на детските градини и училищата са извършени проверки на сигнализацията с пътни знаци и маркировка, улично осветление, предпазни огради и пешеходни ограждения от висок или нисък тип за канализиране на пешеходните потоци, които не позволяват пресичане на уличните платна на нерегламентирани места. Извършена е и проверка на обезопасеността на входовете на сградите, като се проведени и се провеждат срещи с охранителните фирм, да следят за хора със съмнително поведение и действия, които трябва да предприемат, ако забележат противообществени прояви.
Още от първия учебен ден полицейското присъствие в районите на учебните заведения, рискови пешеходни преходи, кръстовища, участъци и спирки на градския транспорт ще е засилено. Полицейските патрули ще следят за неправилно и рисково движение на деца по улиците, като също така те ще подпомагат и безопасното пресичане на пътното платно. При установяване на нарушения от страна на водачи на ППС ще се взимат незабавни мерки в съответствие със ЗДвП.
Служители на Пътна полиция  ще продължат изнасянето на беседи по безопасност на движението по пътищата през цялата учебна година.


С водосвет за здраве и благоденствие и поднасяне на венци и цветя на паметните плочи на загинали пожарникари бе отбелязан професионалния празник на пернишките огнеборци – 14 септември

Професионалният празник на служителите от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник бе отбелязан днес с тържествен водосвет  и поднасяне на венци и цветя пред паметните плочи на загиналите при изпълнение на служебния си дълг пожарникари Никола Миков и Сашо Евтимов. На тържеството присъстваха кметът на Община Перник Станислав Владимиров и заместникът му Стефан Кръстев, както и бивши служители на пожарната и гости. Свещенослужители от пернишкия православен храм „Св. Иван Рилски“  почетоха паметта на загиналите при изпълнение на служебните си задължения пожарникари и отправиха молитва за здраве и благоденствие на действащите огнеборци.
Чрез кмета на община Перник бяха връчени плакет и грамоти на представителите на Доброволно формирование „Протожер“ към общината, за добре свършена работа по време на гасенето на горските пожари през лятото. От своя страна г-н Владимиров поздрави служителите за празника и им пожела да бъдат живи и здрави и винаги така отговорни в работата си, при ликвидиране последствията от пожари и природни бедствия.
Тържеството приключи с вой на сирени и едноминутно мълчание пред паметната плоча на Никола Миков в двора на пернишката пожарна.

 


14 сеп 2021

Българските огнеборци честват на 14 септември професионалния си празник

В периода от 13-ти до 19-ти септември 2021 г. предстои традиционното провеждане на „Седмица на пожарната безопасност” и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН-МВР – 14-ти септември.
По този повод РДПБЗН-Перник организира мероприятия, които са пряко насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защитата на населението.

Предвидени за провеждане от РДПБЗН – Перник дейности по повод
„Седмица на пожарната безопасност” от 13-ти до 19-ти септември 2021 година

 

№ по ред

 

ДЕЙНОСТИ

 

МЯСТО

 

ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД

Ангажирани с провеждане на дейността длъжностни лица

1

2

3

4

5

1.

Обявяване на Седмицата за ПБ, честването на професионалния празник на служителите от структурите за пожарна безопасност и защита на населението в МВР и запознаване с планираните мероприятия в средствата за масово осведомяване със съдействието на регионалния представител на Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността”

ОДМВР - Перник

13.09.2021 г.

Служители на РДПБЗН-Перник и регионалния представител на Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността” при ОДМВР - Перник

2.

Провеждане на „Ден на отворените врати”

РСПБЗН – Трън, 076-676070

 

РСПБЗН – Брезник, 07751-3873

 

РСПБЗН – Радомир, 0777-82472

 

РСПБЗН - Перник, 076-676788

 

УПБЗН - Земен, 0777-82472

13.09.2021 г.; 09:00÷17:00 ч.

 

15.09.2021 г.; 09:00÷17:00 ч.

 

15.09.2021 г.; 08:30÷17:30 ч.

 

15.09.2021 г.; 09:00÷17.30 ч.

 

16.09.2021 г.; 08:30÷17.30 ч.

Служители на РДПБЗН-Перник

3.

Приемни за граждани с открити телефонни линии

- канцелария на директора на РДПБЗН – Перник, 076-604907;

- канцелария на началника на РСПБЗН – Перник, 076-676788;

- канцелария на началника на РСПБЗН –Радомир, 0777-82472;

- канцелария на началника на РСПБЗН – Брезник, 07751-3873;

- канцелария на началника на РСПБЗН – Трън, 076-676070.

Всеки ден от 09:30 ÷ 12:00 часа за периода от 13-ти до 17.09.2021 г.

Служители на РДПБЗН-Перник

1

2

3

4

5

4.

 

 

Провеждане на демонстративно занятие съвместно с доброволното формирование (ДФ) на Община Ковачевци

с. Ковачевци, общ. Радомир

 

13.09.2021 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Служители на РСПБЗН-Радомир

ДФ на община Ковачевци

5.

Демонстрация на възможностите на пожарен автомобил

гр. Радомир, двора на РСПБЗН – Радомир

14.09.2021 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Служители на РСПБЗН-Радомир

ДФ на община Радомир

6.

Изложба на пожаро-техническо въоръжение, свързано с историята и развитието на пожарното дело

гр. Радомир, сградата на РСПБЗН – Радомир

17.09.2021 г. от 08:30 ч. до 17:30 ч.

Служители на РСПБЗН-Радомир

7.

Провеждане на среща с кмета на община Брезник във връзка с въпроси свързани с ПБ на територията на община Брезник

Община Брезник

От 13 до 17.09.2021 г.

Началник на РСПБЗН – Брезник и кмет на общ. Брезник

8.

Провеждане на мероприятия с децата от групите за предучилищна подготовка в детската градина, демонстриране на тактико – технически способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации

ДГ „Брезица”, гр. Брезник, ул. „Б. Антов” № 3

16.09.2021 г. от 10:00 ч.

Служители на РСПБЗН - Брезник

Длъжностни лица от ЦДГ „Брезица”

9.

Статии и публикации в онлайн платформата на РСПБЗН – Перник във „ Фейсбук”, свързани с дейността на РСПБЗН и информационно-разяснителни материали свързани с пожарната безопасност.

Интернет пространство

От 13 ÷ 17.09.2021 г.

Служители на РСПБЗН – Перник

10.

Водосвет за здраве и благоденствие на служителите от РДПБЗН-Перник.

Двора на РСПБЗН-Перник

14.09.2021 г. от 10:30 ч.

Началник на РСПБЗН – Перник

11.

Тържествено поднасяне на венци и цветя на паметните плочи на загиналите при изпълнение на служебния си дълг пожарникари Никола Миков и Сашо Евтимов

РСПБЗН - Перник и

с. Лева река, община Трън

14.09.2021 г. от 11:00 ч.

Служители на РДПБЗН -Перник

 


10 сеп 2021

ЗА ОД НА МВР ПЕРНИК

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача