МВР

ОД Перник

 

Районна служба "ПБЗН" - Радомир, работно време: Понеделник - Петък 08, 30 - 17, 30 ч.

РУПБЗН Радомир се намира на адрес-гр. Радомир, ул.”Люлякова”, № 3
тел. за връзка  – Началник РУПБЗН – 07778/ 24 72, e-mail: [email protected]
 РУПБЗН Радомир осъществява дейност на територията на 3 града и 58 села, които заемат обща площ от 889 кв.км. Горският фонд е 348 кв.км., а земеделския – 519 кв.км.              
Населението на територията на трите общини - Радомир, Земен и Ковачевци, е около 29 000 жители. В района са разположени производства в областта на тежката металургия, ветеринарните препарати, електрообзавеждането, селското стопанство, почивни бази и др.
През територията преминават международните пътища - Е-79, главен път І-6 и международната железопътна линия  за Гърция.
Приемно време на началника: понеделник - петък от 08, 30 до 09,30 ч. и от 16,30 до 17, 30 ч.
Участък "Пожарна безопасност и защита на населението" Земен е към РУПБЗН Радомир и се намира на адрес гр. Земен, ул.”Земенски манастир”, № 11, тел.за връзка: 07741 20 36. Работно време - Понеделник - Петък 08, 30 - 17, 30 ч.
УПБЗН Земен осъществява своята дейност на територията на 18 села, които заемат обща площ от 253 кв.км. Горският фонд е 144 кв.км., а земеделския – 97 500 дка.             
Населението на територията на общината е около 3360 жители.