МВР

ОД Перник

 

Новини

Областният управител на Пернишка област и директорът на ОДМВР – Перник с обръщение към гражданите във връзка със Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 15 ноември 2020 г

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ ОТ ПЕРНИШКА ОБЛАСТ,

С решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации от 2005 г. всяка трета неделя на месец ноември е определена за Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. През 2020 г. Световният ден се отбелязва на 15 ноември /неделя/.
Ежегодно в резултат на инциденти по пътищата  стотици губят живота си, хиляди получават тежки наранявания и боледуват продължително, значителен е броят и на пострадалите с увреждания за цял живот.
Призоваваме ви  в неделя - 15 ноември, да  отдадем нашата дълбока почит към жертвите при пътнотранспортни произшествия, а ние да сме по-внимателни и толерантни едни към други, независимо дали сме зад волана или пешеходци. И да не забравяме, че безопасността е споделена отговорност.
Малко преди 10, 00 ч. на 15 ноември, в православния храм „Св. Иван Рилски“ в гр. Перник ще се проведе служба за отдаване почит на жертвите на пътни инциденти и молитва за запазване живота на хората, които участват в движението като пешеходци, пътници и водачи.
Нека  на  този ден да изразим нашата дълбока почит и към лекарите, полицаите, пожарникарите, към всички, които всеки ден оказват съдействие и помощ на пострадалите и се борят за техния живот.
Да бъдем отговорни участници в движението по пътищата, да възпитаваме децата си в спазване на закона, да пазим здравето и живота си, с което ще гарантираме пред обществото, че безопасността на движението по пътищата е наша не само служебна, но и лична мисия.

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:                                     ДИРЕКТОР ОДМВР,

         /инж. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ/                        СТАРШИ КОМИСАР:

                                                                                               /ДИМИТЪР ПОПОВ/

13 ное 2020

Важно: С решение на Народното събрание срокът на валидност на българските документи за самоличност се удължава

С изменение на параграф 10 от преходните и заключителни разпоредби на Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на парламента от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, гласувани на 06.11.2020 г., беше прието следното:
Срокът на валидност на личните карти и паспортите, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г., се удължава с 6 месеца.
За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина при условията на реципрочност.
Валидността на свидетелствата за управление на моторни превозни средства, които изтичат в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.
При желание/необходимост всеки гражданин  може да подаде заявление за нова лична карта, паспорт и свидетелство и преди изтичането на удължения срок.
Напомняме, че всички граждани с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Перник, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена услуга във всяко едно РУ на МВР на територията на областта. Заявления за издаване на документи, с внесена такса за бърза и експертна услуга, се подават в сектор „Български документи за самоличност“ /гр. Перник, ул. „Самоков“ № 1/ Таксите могат да се внасят и на ПОС терминални устройства във всяко звено.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена на БДС, както и е с цел допринасяне на удобства за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянен адрес. Готовите лични документи се получават в звената БДС, където е подадено заявлението.
Работното време на звената за издаване на български лични документи е от 08, 30 до 17, 30 ч. без обедна почивка. Прави се единично прекъсване на работа в интервалите 10, 30 – 10, 45 ч. и 15, 00 – 15, 15 ч. за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните мерки.

12 ное 2020

Започва вторият етап от специализираната операция „Зима“

Втората кампания стартира от днес 11 и продължава до 20 ноември 2020 г. и е с наименование „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“. Контролът е насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците.
Дейността на Пътна полиция в тази десетдневка ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.
- Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение.
 - Специален акцент ще бъде насочен към недопускане движението на пешеходци по магистралните пътища.
Завишено внимание ще има към пешеходците, които най-често и в населени, и в извън населени места се движат неправилно в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци).
Ще се взима отношение спрямо граждани, пътуващи в нарушение на Закона за движение по пътищата, и които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.
Наблюдавана позиция ще бъде даването на предимство на пешеходните пътеки.
Водачите на моторни превозни средства ще имат възможност до 15 ноември да подготвят автомобилите си за движение при зимни условия. След тази дата автомобилите трябва да са с гуми за зимни условия или с грайфер не по-малко от 4 мм. От неделя започват да се налагат и санкции.

Ще бъде отбелязан и Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, който с резолюция на Асамблеята на ООН от 2005 г. е в третата неделя на месец ноември. През 2020 г. Световният ден е на 15 ноември.11 ное 2020

Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

По решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на ноември се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Тази година, в седмицата от 9 до 15 ноември, хора от целия свят ще отдадат почит към загиналите и ще отправят молитви за здраве и бързо възстановяване на получилите физически или психически травми. В християнските храмове Световният ден ще бъде отбелязан на 15 ноември - ден и за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура в движението по пътищата. Безопасността на движението е споделена отговорност. Нека обединим усилия в името на живота и всеки от нас даде своя принос.   

Обръщение на министъра на вътрешните работи Христо Терзийски:

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 15 ноември 2020 г. светът за петнадесети път ще се обедини от една и съща кауза – да се съхрани човешкият живот и да се отдаде почит на всички, които са го загубили в катастрофи на пътя. Решението от 2005 г. на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на месец ноември да бъде Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия отговаря на днешните търсения  на по-сигурни пътища, по-безопасни превозни средства и по-умели и отговорни водачи, пешеходци и пътници.

Всеки ден по пътищата на страната в движението се включват хиляди участници, за да стигнат до училището, службата, залата за тренировка, мястото за разходка и почивка и за да се върнат у дома. И всеки ден всички ние, забързани и увлечени от трафика, не забелязваме другите бързащи, ставаме невнимателни и се превръщаме в жертва на собственото си поведение. Само за последната 2019 г в 6730 пътнотранспортни произшествия са ранени 8499 и са загинали 628 участници в движението по пътищата на страната, затова от самите нас зависи да намерим верния път към опазването на здравето и живота.

Ние сме част от света и нашите усилия за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм допълват глобалните решения, насочени към забавяне на скоростта и отделяне на повече време за възприемане на света около нас и вас. Нека заедно продължим по пътя на отговорния избор за движение със съобразена скорост, извършване на умели маневри, които не поставят хората в риск, и даване предимство на живота.

Нека се обърнем към себе си, към близките си и към вярата и си дадем надежда за дни без произшествия на пътя, за сигурност и за живот.

Нека се движим безопасно!

Нека се учим и възпитаваме да сме внимателни на пътя!

Нека безопасността на движението по пътищата бъде наша отговорност!

                                                                                       Министър:
                                                                                               Христо Терзийски

 

06 ное 2020