МВР

ОД Перник

 

Административни услуги ПБЗН /Administrativni uslugi PBZN/

РДПБЗН-Перник

Адрес: 2300 гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б, ет. 11

Електронна поща: [email protected]

Работно време: от понеделник до петък от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Телефони: 076 676 296; 076 676 658; 076 676 659

ХАРТА НА КЛИЕНТА
Вътрешни правила-административно обслужване

Видове административни услуги,предоставяни от РДПБЗН- Перник

Administrative servicesс

АНКЕТНА КАРТА

БАНКОВА СМЕТКА

Правила и ред за достъп до обществена информация
годишен доклад-удовлетвореност на потребители от административни услуги-2019 г.