МВР

ОД Пазарджик

 

23 сеп 2020

Предстои провеждането на частични избори за кметове в Септември, Стрелча и село Аканджиево

От ОДМВР и РДПБЗН в Пазарджик са набелязали мерки за тяхното нормално протичане

Във връзка с Указ №77/07.04.2020г. на Президента на Република България предстои провеждането на частични избори за кметове на Общините в Септември, Стрелча и беловското село Аканджиево. Предприети са редица дейности и комплекс от мерки за подготовката и осигуряване на нормалното протичане на изборния процес. Екипи на полицията и пожарната ще следят за нормалното протичане на изборния ден в общините, за спазването на обществения ред, осигуряване на пожарната безопасност. Сформирани са оперативни щабове в областната дирекция и районните управления в Панагюрище и Септември, както условия за осъществяване на ефективен информационен обмен с окръжната и районните прокуратури в областта. Извършва се постоянно взаимодействие с Областната администрация в Пазарджик, Регионалната здравна инспекция и общинските избирателни комисии. Предстои доставянето на бюлетините и изборните материали, които ще бъдат транспортирани под полицейска охрана до общините в Септември, Стрелча и Белово.  

 

Припомняме, че по време на изборите полицейските служители ще бъдат разположени вън от секциите, като няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на МВР могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.

 

Сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР-Пазарджик и районните управления в Септември и Панагюрище ще работят на 26 и 27 септември /събота и неделя/. Ще бъдат връчвани изработените лични карти на гражданите, които ще гласуват, а на тези които  са ги загубили, повредили, унищожили или са им откраднати ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване. Припомняме, че съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Република България.

Полицията и пожарната предприемат действия за началото на учебната година

Стартира и Акция на полицията "Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя !"

     Започва новата учебна година ! Макар и с редуциране на тържественото откриване във връзка с противоепидемичните мерки децата с трепет очакват този ден. Заедно с тях в очакване и вълнение са родители, близки и преподаватели! От ОДМВР и РДПБЗН в Пазарджик предприемат комплекс от мерки за нормалния старт на новата учебна година още от началото на месец септември.

     Представители на двете структури проведоха срещи организирани от РУО-Пазарджик с директорите на училища и детски градини от целия регион. Инспекторите от звената „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност“ съвместно с екипи на полицията са извършили проверки на сградите на училищата. Акцентът е върху обезпечеността с изправни уреди за пожарогасене, наличието на свободни подходи към изходите за евакуация, инструктаж на директори и преподаватели за действия при пожар и бедствени ситуации. С особено внимание полицейските и младши-полицейските инспектори от териториалната полиция подхождат към инструктажите за осъществяване на стриктен пропускателен режим, както и изправността на средствата за видеонаблюдение, там където са вече изградени. 

През цялата година са предвидени регулярни проверки на питейните и увеселителни заведения за недопускане на малолетни и непълнолетни без придружител след 22 часа, както и за нерегламентирана продажба на тютюневи изделия и алкохол на децата. В първите няколко седмици от учебната година присъствието униформени и цивилни полицаи ще бъде по-осезаемо с цел недопускане на инциденти с ученици, които идват или си отиват от училище. Личният състав на охранителна, пътна и криминална полиция ще вземе активно участие в тези мероприятия. 

 

     Стартира и традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя !”. Седмицата в периода от 16.09.2020г. до 22.09.2020г. е определена за „Седмица на превенцията на детската пътна безопасност”. За периода на провеждането й ще се осъществява засилен полицейски контрол в районите на училища с най-голямо натоварване на движението около тях, приоритетно в началото и края на учебния ден, за спазване ограниченията на скоростта и предимството на пешеходците от страна  водачите. Ще се извършва регулиране на движението на моторни превозни средства и пешеходци с цел осигуряване безопасно пресичане от децата и техните придружители. Съвместно с представителите на общините са инспектирани районите около школата и детските градини за изправността на пътната маркировка, наличието на обезопасителни парапети, осветеността на пешеходните пътеки. Там където е било необходимо са извършени или са в процес на извършване на дейности по освежаване на пътната маркировка, монтиране на допълнителни предпазни парапети, указателни табели или пътни знаци.

 

Решаваща роля за безопасността на децата все пак имат родителите, които да им припомнят основните правила за безопасно движение на децата , като пешеходци.

 

Ръководствата на ОДМВР и РДПБЗН-Пазарджик пожелават на всички ученици, родители и учители успешно начало на Новата учебна 2020-2021 година !

14 сеп 2020

Стартира Седмицата на пожарната безопасност 14-18 септември

За постигнати успехи са наградени служители от структурите на РДПБЗН-Пазарджик

В периода от 14-ти до 18-ти септември 2020 г. предстои традиционното провеждане на  „Седмица на пожарната безопасност”, както и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември.
Mероприятията по време на нейното провеждане  са насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защита на населението, издигане престижа на професията и доверието на хората и популяризиране на всички дейности, осъществявани от ГДПБЗН – МВР.

Днес по този повод се проведе брифинг в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, в който взе участие директорът комисар Ангел Дудов.

Ние сме структура, която извършва широк спектър от дейности. През зимата нашите служители реагират на сигнали, свързани с виелици и снегонавявания, а през пролетта и есента извършват спасителни, аварийни и възстановителни дейности след наводнения. През лятото сме ангажирани с опазването на реколтата и на природата от пожари, а през отоплителния сезон превес вземат битовите пожари и инциденти. Ето защо, при тази богата палитра от дейности се налага пожарникарите да са с добра професионална подготовка – трябва да са готови да действат, както при тежка зимна обстановка или да оказват помощ при пътни произшествия, така и да гасят горски пожари и да спасяват човешки живот при битов или промишлен инцидент. Много са ситуациите, при които нашите служители, често с риск за живота си, са се справяли по блестящ начин. Това изрази в своето обръщение пред представителите на медиите комисар Дудов.

 

 За това по случай празника на българската противопожарна служба – 14 септември са наградени служители от РД”Пожарна безопасност и защита на населението” – Пазарджик :

  • „Писмена похвала“ от Министъра на вътрешните работи – 5 служители;
  • „Писмена похвала“ от Заместник министъра на вътрешните работи – 4 служители;
  • „Писмена похвала“ от Главния секретар на МВР – 5 служител;
  • „Писмена похвала“ от Директора на ГДПБЗН – 16 служители;
  • „Писмена похвала“ от Директора на РДПБЗН – 14 служители;
  • „Грамота“ от Административния секретар на МВР – 3 служители;

 

С чувство на благодарност за положените усилия, преодолените трудности и удовлетворение от постигнатите резултати поздравявам всички колеги с професионалния празник.

Уважаеми колеги от РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ''ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО'' - Пазарджик, признателен съм за вашата съпричастност и всеотдайност! Желая ви здраве, лично щастие и много успехи, завърши комисар Дудов.

 

 

 

По линия на оперативната дейност на територията на област Пазарджик за първите осем месеца на тази година – екипите на РДПБЗН-Пазарджик са реагирали на 1281 бр. произшествия, при които са спасени 5 човека. От възникналите произшествия най – голям е броят на пожарите – 997 бр. При 185 бр. са нанесени материални загуби. Пожарите без материални загуби са 812 бр. Регистрирани са и 66 бр. лъжливи повиквания. При горските пожари има спад на пожарите спрямо 2019 г., а именно 10 за тази година към 15 за 2019 г. В повечето случай причините са небрежност при боравене с открит огън - запалени сухи треви и храсти в близост до горски фонд, както и нерегламентирани сметища.За периода са загинали 5-ма и пострадалите 5 граждани, като се наблюдава запазване на бройката с тази от 2019 г.

            По време на жътвената кампания на територията на област Пазарджик са възникнали 5 бр. пожари, като са унищожени 553 дка пшеница, 90 дка ечемик и 1 бр. зърнокомбайн.

Проведените аварийно-спасителни дейности при пътнотранспортни произшествия са 44 бр., като има спад за същия период на 2019 г.

Съществува трайна тенденция най-много от общия брой произшествия да са пожарите без нанесени материални загуби. Те са предимно в сухи треви и отпадъци. Причините за това са предимно от субективен характер и намаляването на тези произшествия зависи основно от информационно - разяснителната дейност.

По линия на Държавния противопожарен контрол и превантивна дейност за същият период са извършени: 41 бр. комплексни проверки; 669 бр контролни проверки;  656 бр. тематични проверки; 89 бр. съвместно с други ведомства; 18 бр по сигнали и предложения; 185 по искания на заинтересовани лица.

Съставени са 36 бр. актове за установяване на административни нарушения, принудителните административни мерки са 4 бр., изготвени са 339 бр. констативни протоколи, връчени са  266 бр. разпореждания.

 

Състояние на доброволните формирования на територията на областта:

На база стандартите за численост на територията на областта следва да има 250 доброволеца, а към момента има регистрирани 143 доброволеца в 11 общини,

По общини числеността е следната:

Община Пазарджик- при стандарт 30 човека има регистрирани 29 доброволеца;

Община Велинград- при стандарт 20 човека има регистрирани 20 доброволеца;

Община Панагюрище- при стандарт 20 човека има регистрирани 19 доброволеца;

Община Лесичово- при стандарт 20 човека плюс 5 човека за отдалеченост има регистрирани 12 доброволеца;

Община Брацигово- при стандарт 20 човека има регистрирани 8 доброволеца;

Община Ракитово- при стандарт 20 човека има регистрирани 8 доброволеца;

Община Батак- при стандарт 20 човека има регистрирани 9 доброволеца;

Община Белово- при стандарт 20 човека има регистрирани 18 доброволеца;

Община Стрелча- при стандарт 15 човека има регистрирани 5 доброволеца;

Община Сърница –при стандарт 15 човека плюс 5 човека за отдалеченост има регистрирани 8 доброволеца;

Община Пещера- при стандарт 20 човека има регистрирани 7 доброволеца;

            Община Септември няма регистрирано доброволно формирование, а стандарта за общината е 20 доброволеца. Има решение на общинския съвет за създаване на доброволно формирование.

           

Темата за оборудването на доброволните формирования е особено актуална, защото при липсата на технически средства изпълнението на дейностите по защитата при бедствия е затруднена.

С лични предпазни средства са екипирани доброволните формирования на община Пазарджик, община Стрелча, община Панагюрище, община Белово, община Батак, община Пещера, община Ракитово, община Брацигово и община Сърница.

 

Доброволците могат да извършват следните основни дейности по защитата на населението, съобразно завършените курсове за обучение  и придобитата квалификация:

1. спасителни операции;

2. ограничаване и ликвидиране на пожари;

3. операции по издирване и спасяване;

4. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

5. оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

6. други операции, свързани със защитата.

 

От месец декември 2017 г. стартира изпълнението на обществена поръчка с предмет „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи“ в рамките на проект на ГДПБЗН-МВР „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. В тази връзка РДПБЗН – Пазарджик може да се похвали с вече изграденият учебен център намиращ се в базата на дирекцията в с. Бошуля. Като от края на м. август започна и провеждането на теоретична и практическа подготовка на доброволците, за реакция при наводнения и последващи кризи.

 

11 сеп 2020

Четирима са задържани за кражби на автомобили и иманярство при съвместна акция на полицията в Пловдив и Пазарджик

Металотърсачи, незаконно притежавано оръжие и боеприпаси, мобилни апарати и  различни по вид обекти с белези на културно-исторически ценности  са иззети в хода на акция, проведена на територията на ОДМВР Пловдив и ОДМВР Пазарджик. Служители от двете дирекции са извършили комплекс от процесуално-следствени и оперативно-издирвателни действия в селата Цалапица,  Карабунар и Величково. Задържани са четирима мъже, двама от тях с криминални прояви по линия кражби на автомобили.  От имоти, обитавани от задържаните на територията на изброените села, са иззети и приспособления, с които са извършвали противозаконно отнемане на автомобили с марката "Мазда" в периода от ноември 2019 г. до месец март тази година. Работата по документиране на случая продължава под наблюдение на прокуратурата.

27 авг 2020

Криминалисти на ОДМВР - Пазарджик откриха оранжерия за отглеждане на марихуана

Специализираната операция по противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества е проведена вчера от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Пазарджик, под наблюдението на прокуратурата. В рамките на полицейските действия е  претърсен имот в местност край областния град, в който е открита оранжерия за отглеждане на марихуана. Иззети са 69 стръка канабис във фаза, готова за бране и последваща обработка - близо 80 килограма зелена листна маса. Съоръжението било добре прикрито далеч от преминаващия наблизо път, недалеч от голямо промишлено предприятие.
Задържани са  стопанинът на имота – 55- годишен от пазарджишкото село Синитово, и двама мъже на 33 и 21 години. В къщата на собственика, който е с криминални регистрации в полицията, са открити три полиетиленови пликчета с близо 51 грама суха листна маса, реагирала при наркотеста на марихуана.
По случаите са образувани досъдебни производства. Под наблюдението на прокуратурата в Пазарджик продължават процесуалните действия за документиране на престъпната им дейност.

18 авг 2020

ЗА ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача