МВР

ОД Пазарджик

 

ДИРЕКТОР

direktor_shotlekov

старши комисар Петко Шотлеков

Старши комисар Петко Шотлеков е роден през 1982 година. 

Възпитаник е на Академията на МВР и след нейното завършване през 2004 г. постъпва на работа в РУ-Панагюрище. Завършил е и ЮЗУ "Неофит Рилски" в гр.Благоевград с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността право. Преминал е през редица изпълнителски и ръководни длъжности, като оперативен работник, разследващ полицай, началник на група. От 2014 г. до момента е началник на Районното управление в Панагюрище. За постигнати високи резултати и професионални успехи е награждаван многократно от ръководствата на вътрешното министерство и областната дирекция в Пазарджик. От 31 май 2021 година със заповед на Министъра на вътрешните работи е преназначен на длъжност Директор на ОДМВР-Пазарджик.

Приемно време за граждани: всеки вторник от 15.00 до 17.00 часа.