МВР

ОД Пазарджик

 

Ръководство

Angel_Dydov 

комисар АНГЕЛ ДУДОВ

ДИРЕКТОР НА РДПБЗН-Пазарджик

Комисар Дудов е роден на 17.07.1962 година в Пазарджик.
В системата на МВР е от края на 1987 година. Преминал е през всички изпълнителски и ръководни позиции в структурата на пожарната. Последната изпълнявана от него длъжност е началник на сектор „Превантивна и контролна дейност“ при РДПБЗН-Пазарджик. За постигнатите резултати в своята работа е награждаван многократно от ръководството на Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Комисар Ангел Дудов е завършил висшето си образование във ВСШ „Георги Димитров“ – МВР гр.София с образователно- квалификационна степен „Магистър” по специалността „Противопожарна техника и безопасност”.

На 08.08.2019г. със заповед на Министъра на вътрешните работи комисар Ангел Дудов е временно преназначен на длъжност Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Пазарджик.

 

Приемен ден за граждани: всеки понеделник от 15.00-17.00ч.

РДПБЗН – Пазарджик

Ул. „Константин Величков“ № 66,
тел. 034/434055;
[email protected]