МВР

ОД Габрово

 

14 яну 2021

Резултати от проведена специализирана полицейска операция, имаща за цел ограничаване предпоставките за настъпване на пътно-транспортни произшествия

От 8 до 13 януари на територията на цялата  страна се проведе специализирана полицейска операция, имаща за цел осигуряване на безопасността на движението по пътищата и ограничаване на предпоставките за настъпване на пътно-транспортни произшествия.  Служители от сектор „Пътна полиция“ и Районните управления при ОДМВР-Габрово осъществяваха засилен контрол за недопускане на управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и от неправоспособни водачи.
    За периода са проверени 594 МПС, проверените лица са 719. Съставени са 38 АУАН и са наложени 269 броя глоби с фиш. За периода са установени 2 водачи с концентрация на алкохол между 0,5 и 1,2 промила. Установените случаи на управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила са 2. Установени са 4 водачи, управлявали МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

Служителите от Областна дирекция на МВР-Габрово работиха и за ограничаване на редица други предпоставки за пътни инциденти като отнемане на предимство, неправилно изпреварване, преминаване на забраняващ сигнал на светофара, неспазване на пътни знаци и маркировка, превишена скорост.
           В хода на проверките за неизползване на обезопасителни системи, колани и каски са санкционирани 7 лица, неправоспособните водачи са 4, нарушенията, извършени от пешеходци са 8; преминаване на забраняващ сигнал на светофарни уредби-1; нарушенията за неспазване на пътни знаци и маркировка са 62; водачите, управлявали с превишена скорост са 404.

От началото на годината до момента на територията на област Габрово не са регистрирани тежки пътно-транспортни произшествия.


Пътната безопасност е един от основните приоритети за ОДМВР-Габрово

Основен приоритет на ръководството на ОДМВР-Габрово е подобряване безопасността по пътищата, намаляване на пътно-транспортните произшествия, опазване живота и здравето на гражданите. В тази връзка на територията на област Габрово ежедневно се провеждат специализирани полицейски операции. Служители на „Пътна полиция“ и Районните управления извършват контрол на пътното движение за установяване на водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол или наркотици, установяване на неправоспособни водачи и пешеходци, неспазващи Закона за движение по пътищата. Осъществява се засилен контрол относно спазването на скоростните режими. Извършват се обходи и в малките населени места.

За месец декември служителите от сектор „Пътна полиция“-Габрово са извършили проверка на 5316 МПС. Констатирани са 4215 нарушения, като за превишена скорост са 2036. Нарушенията, извършени от пешеходци са 54. Водачите, управлявали МПС под въздействие на алкохол или наркотици са 22. Неправоспособните водачи са 10. Спрените от движение МПС са 24. Предприети принудителни административни мерки-77.

     Обслужените пътно-траснспортни произшествия са общо 37, като 9 от тях са тежки с 9 пострадали, няма загинали.

 

При зимна обстановка се увеличават рисковете за пътни инциденти. Затова „Пътна полиция“-Габрово обръща внимание на всички участници в движението да се съобразяват с условията и стриктно да спазват правилата за движение съгласно Закона за движение по пътищата.

Пътна полиция припомня и основните правила за поведение на водачите при зимни условия:

- да не поемат на път без колите им да са подготвени;

- задължително в превозното средство да има вериги за сняг, които при необходимост да се поставят на гумите на колите;

- препоръчително е преди тръгване на път всеки водач да взема със себе си топли дрехи, вода и храна;

- добре е при планиран дълъг път през зимата водачите да се осведомяват за прогнозата за времето и да проверяват предварително актуалната пътна обстановка. На дълъг път да управлява винаги най-подготвеният водач;

- при възникване на ситуация и въвеждането на временна организация, водачите, особено на товарни автомобили, да се съобразяват и изпълняват указанията за това.

Основни правила за поведение на пешеходците:

- по възможност да носят по-ярки дрехи, които да ги правят по-лесно забележими на пътя;

- да пресичат само на определените за целта места и то след като внимателно се огледат

- да не забравят, че ползването на мобилни телефони разсейва, затова е добре по възможност да не се ползват при пресичане.


12 яну 2021

Общо 12 водачи, управлявали МПС под въздействие на алкохол или наркотици, са установени в хода на превантивна полицейска операция през празничните дни

За периода 23.12.2020 г. до 03.01.2021 г. на територията, обслужвана от Областна дирекция на МВР-Габрово, се проведе специализирана полицейска операция „Алкохол, наркотици и неправоспособност“.  Нейната цел бе подобряване безопасността на движението и ограничаване предпоставките за пътно-транспортни произшествия и нарушения на Закона за движение по пътищата по време на коледните и новогодишни празници. 

Основаната контролна дейност на полицейските служители бе насочена към превенция на управлението на МПС от водачи, употребили алкохол или шофиращи под въздействието на наркотични вещества, както и на управлението на неправоспособни водачи. Паралелно  се наблюдаваше и за водачи с рисково поведение на пътя, свързано с неправилно изпреварване, отнемане на предимство и други несъобразени маневри, създаващи предпоставки за пътни инциденти. Засилен контрол  се осъществяваше и относно спазването на скоростните режими. Акцент в контролната дейност на служителите бе поставен и спрямо водачите, управляващи рисково МПС в малките населени места.

За периода са установени 4 водачи с концентрация на алкохол между 0,5 и 1,2 промила. Установените случаи на управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила са 6. Съставените актове  за алкохол са 10.  Най-висока стойност на алкохол от водачи на МПС е 2.40 промила. Спрямо тези  водачи са предприети принудителни административни мерки - на 9 от тях временно са отнети свидетелствата за управление на МПС, а на 6 от тях е прекратена регистрацията на управляваните от тях МПС/ на основание съответно чл. 171, т. 1, буква „б“ и чл. 171, т. 2а от Закона за движение по пътищата/.

Установени са двама водачи, управлявали МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози. На един от тях е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелството за управление на МПС“.

 


11 яну 2021

ОДМВР-Габрово ще осигури полицейско присъствие на празничния концерт, който ще се проведе днес на пл.“Възраждане“

Във връзка с празничен концерт на пл.“Възраждане“, организиран от Община Габрово, който ще се проведе днес, 30.12.2020 г., Ви уведомяваме, че ОДМВР-Габрово ще осигури полицейско присъствие с оглед опазване на обществения ред, създаването на условия за безопасно движение на МПС, както  и осъществяване на контрол по спазване на въведените противоепидемични мерки. Мероприятието ще се осъществи под наблюдението на Общински инспекторат гр.Габрово и РЗИ-Габрово.

Съгласно заповед РД-01-675/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, напомняме, че Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.)

ОДМВР-Габрово призовава всички присъстващи на концерта граждани да спазват стриктно въведените противоепидемични мерки с цел запазване на тяхното и на семействата им здраве.


30 дек 2020

Служители на ОДМВР-Габрово ще осъществяват контрол през празничните дни за спазване на въведените противоепидемични мерки

Тази година Рождество Христово и Нова година ще бъдат посрещнати в условията на обявена извънредна епидемична обстановка и въведени редица ограничения с оглед ограничаване разпространението на COVID 19. За обезпечаване на обществения ред, сигурността, пожарната безопасност и защита на населението, както и осъществяване на контрол по спазване на въведените противоепидемични мерки на територията, обслужвана от ОДМВР-Габрово, са планирани специализирани полицейски операции. Специален акцент ще бъдат местата със струпване на хора. Припомняме на гражданите, че е задължително носенето на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата, както спазването на дистанция не по-малко от 1,5 метра. 

Създадена е организация за засилено полицейско присъствие в районите на комплекси за търговия с хранителни стоки, храмове, жп гари, автогари.

Засилена ще бъде охраната на обществения ред, а също и създаването на условия за безопасно движение в областта, особено в първия и последен ден от празниците, когато се очаква голям поток от пътуващи.

 Специализирани операции „Алкохол, наркотици и неправоспособност“ ще се провеждат в празничните дни по пътищата в областта с цел предотвратяване на тежки пътни произшествия.

Обърнато е внимание на ръководителите на охраната на банкови и небанкови финансови институции за предотвратяване на рискове от посегателства и своевременна комуникация с полицейските органи при необходимост. Организирани са срещи с фирми, осъществяващи частна охранителна дейност, с цел да извършват прецизен пропускателен контрол и бърза реакция при евентуални проблеми в спазването на противоепидемичните мерки и сигурността. 


23 дек 2020

ЗА ОД НА МВР ГАБРОВО

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО