МВР

ОД Габрово

 

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово

 

Началник: гл. инспектор Пламен Генчев

 

Приемен ден на Началника на РСПБЗН: понеделник от 09:00 ч. до 12:00 ч.

При отсъствието му, приемът се извършва от служител, определен със заповед за негов заместник.

В случай, когато гражданите са от други населени места, приемането им става, при възможност, в деня на явяването им, в рамките на работното време.

 

Телефон: 066/800-160

Адрес: гр. Габрово, пощ. код: 5300, ул. "Антим І" № 1

Електронна поща: [email protected]