МВР

ОД Габрово

 

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Севлиево

 

Началник: гл. инспектор Христо Банков

 

Приемен ден на Началника на РСПБЗН: понеделник от 09:00 ч. до 12:00 ч.

При отсъствието му, приемът се извършва от служител, определен със заповед за негов заместник.

В случай, когато гражданите са от други населени места, приемането им става, при възможност, в деня на явяването им, в рамките на работното време.

 

Телефон: 0675/3-31-35

Адрес: гр. Севлиево, пощ. код: 5400, ул. "Верещагин" № 4

Електронна поща: [email protected]