МВР

ОД Габрово

 

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Трявна

 

Началник: гл. инспектор Станимир Петков

 

Приемен ден на Началника на РСПБЗН: понеделник от 09:00 ч. до 12:00 ч.

При отсъствието му, приемът се извършва от служител, определен със заповед за негов заместник.

В случай, когато гражданите са от други населени места, приемането им става, при възможност, в деня на явяването им, в рамките на работното време.

 

Телефони: 0677/6-22-11 и 0677/6-22-16

Адрес: гр. Трявна, пощ. код: 5360,  ул. "Проф. П. Н. Райков" № 15

Електронна поща: [email protected]