МВР

ОД Монтана

 

11 яну 2021

Важно за гражданите, чиито лични документи изтичат през 2020 г.

      Уважаеми граждани,

  В ОДМВР Монтана е създадена организация за предсрочна подмяна на документите за самоличност, изтичащи през 2020 година.
Не е задължително да се изчаква изтичане валидността на личната карта, паспорта и свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС), за да се подава заявление за нов документ.
  Всички лица с постоянен адрес на територията на Област Монтана имат възможност да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всяко едно от звената в ОДМВР Монтана:
- Сектор „Български документи за самоличност“ гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ № 2
- Районно управление гр. Лом, ул. „Филип Тотю“ № 9
- Районно управление гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13
- Районно управление гр. Вършец, ул. „Ботуня“ № 2

  Приемът на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Монтана, ул. „Искър“ № 11.
Звената „Български документи за самоличност“ в Районните управления на ОДМВР в гр. Лом, гр. Берковица и гр. Вършец приемат заявление за издаване на СУМПС на български граждани само с обикновена услуга, в случаите на:
- подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност;
- при вече изтекъл срок на валидност;
- при промяна на данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация и при издаване на дубликат.

  Мярката е с цел по-равномерно натоварване на звената „Български документи за самоличност“ и сектор „Пътна полиция“, както и за удобство на гражданите.

  Гражданите, които притежават валиден електронен подпис могат да подадат он-лайн заявление за подмяна на лична карта и паспорт на адрес: e_uslugi.mvr.bg.

  Заявление за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност може да се подаде и по електронен път чрез: e_uslugi.mvr.bg.

Данни за изтичащи документи, издадени от ОДМВР Монтана:
- Изтичащи лични карти през 2020 г. – 13 986 бр., 2021 г. – 20 928 бр.
- Изтичащи паспорти през 2020 г. – 4 034 бр., 2021 г. – 4 246 бр.
- Изтичащи СУМПС през 2020 г. – 9 728 бр., 2021 г. – 9 950 бр.

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 04 - 08 януари 2021 г.

ОДМВР Монтана

543

РУ Лом

163

РУ Берковица

102

РУ Вършец

60915 МПС са проверени при специализирана полицейска операция по безопасността на движението в област Монтана

акцията е проведена в дните от 8 до 13 януари

  Специализираната полицейска операция за контрол на движението по пътищата бе проведена на територията на цялата страна в дните от 8 до 13 януари, с различен акцент за всяка област. На територията на област Монтана бе осъществен засилен контрол в рисковите участъци за настъпване на пътно-транспортни произшествия. Завишена бе дейността на контрола по правоспособността на водачите на МПС, управление на пътни превозни средства от водачи с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози.
 В хода на операцията са извършени проверки на 915 МПС и 971 лица, при които са установени 339 нарушения. Съставени са 109 акта и 230 фиша по ЗДвП. Установени са 3-ма водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, като единият е надвишил 1,2 промила. 51 водачи са глобени за неспазване на пътни знаци и маркировка, 36 – за неизползване на обезопасителни системи, колани и каски, 5-ма – за неправоспособност, 4 –ма – за липса на застраховка „Гражданска отговорност”, 1 – за преминаване на червен светофар. При извършване на контролната дейност са санкционирани и 13 пешеходци. Проверени са още 32 товарни автомобила и са заснети 208 нарушения на скоростните режими. Пътните полицаи са връчили на водачи и пътници в автомобилите 34 електронни фиша за превишена скорост.
  Контролът на пътя бе осъществен при стриктно спазване на разпоредените противоепидемиологични мерки, свързани с ограничаване разпространението на вирусната инфекция COVID-19.

14 яну 2021

РУ Монтана издирва собствениците на два маркови противозаконно отнети велосипеда

 Служители на РУ Монтана разкриха извършител на кражби на велосипеди в областния град – 36-годишен криминално проявен жител на монтанския кв. „Кошарник”. Кражбите са извършени през месец декември на предходната година от различни части на областния град. Велосипед на стойност 200 лв., отнет пред хипермаркет в центъра на гр. Монтана, е върнат на собственика му.
 В РУ Монтана се намират още два маркови велосипеда, чийто собственици не са установени. Единият от велосипедите е бил отнет в района на общинския пазар. Умоляват собстевинците, които ги разпознаят, да се обадят в Районното управление на МВР в гр. Монтана.
 36-годишният е уличен и като извършител на кражба от автосервиз на бул. „Трети март”, откъдето отнел радиатор, интерколер за лек автомобил, тава за събиране на масло и ръчна количка, всичко на обща стойност 900 лв. Материалите по случаите са изпратени на Районна прокуратура в гр. Монтана.

13 яну 2021

1 372 произшествия са посетени от екипите на РДПБЗН Монтана през 2020 г.

5-ма души са загинали, 4-ма са пострадалите при пожари през изминалата 2020 г.

   През 2020 г. звената на РДПБЗН Монтана са реагирали на 1 372 произшествия, от които 18 (1,31%) са лъжливи.
  Ликвидирани са 853 пожара (62,17 % от всички произшествия), от които 169 са с нанесени преки материални щети и 684 пожара са без нанесени преки материални щети. За сравнение през 2019 г. са възникнали общо 1 575 пожара /228 с преки материални щети и 1 347 без нанесени преки материални щети/. През последните 5 години се наблюдава променлива тенденция на броя на регистрираните пожари, като най-големият брой е отчетен през 2019 г. (1 147 бр. през 2016 г., 1 357 бр. през 2017 г., 926 бр. през 2018 г., 1 575 бр. през 2019 г. и 853 бр. през 2020 г). 
  Намаленият брой пожари се дължи както на метеорологичната обстановка, така и на епидемиологичните мерки за спиране на заразата от COVID-19. Голяма част от фирмите не са работели през изминалата година, както и всички дейности от обществения и битовия живот са ограничени от мерките за социална изолация.
   От всичките 169 пожара със загуби през 2020 г. най-много са възникнали в обекти на жилищно стопанство, дейности и домакинства – 89, което представлява 52,66% от всички пожари с материални щети (процента се запазва в сравнение с предходните години). На второ място по брой са пожарите в транспорта, складирането и пощите – 36 (21,30%), а 22 пожара са възникнали в обекти на селското и рибно стопанство (13,02%). 1 бр. пожар през 2020 г. е имало в обекти за търговия и ремонт (0,59%), 3 бр. в обекти на преработващата промишленост (1,78%), 3 в обекти за хотелиерство и ресторантьорство (1,78%), 5 пожара в обекти на водопровод, канализация и сметосъбиране (2,96%), 4 пожара в обекти на енергетиката (2,37%), както и по 1 пожар в обекти на административни и спомагателни дейности, други дейности, както и отрасъл издателство, медии и далекосъобщения (по 0,59% от всички пожари).
  Високият процент на пожарите в жилищните сгради и транспортните средства се запазва през годините.
  Най-чести причини за възникване на пожари с материални загуби през 2020 г. са късо съединение – 46 (27,22%) и небрежност при боравене с открит огън - 32 (18,94%). В процес на установяване са причините за 32 пожара (18,94%). При техническа неизправност са възникнали 21 пожара (12,43%), от неправилно ползване на отоплителни уреди - 17 пожара (10,06%), след самозапалване - 9 пожара (5,33%). При неправилно ползване на нагревателни уреди са получени сигнали за 5 пожара (2,96%), а при строителна неизправност - 4 пожара (2,37%). През 2020 г. по 1 пожар е възникнал след огневи работи, детска игра и други причини (по 0,59%). Запазва се големият брой пожари вследствие на късо съединение и небрежност при боравене с открит огън.
  За 2020 г. са извършени 123 спасителни дейности (8,97% от всички произшествия), за 2019 г. те са били 81, за 2018 г.– 93 бр., за 2017 г. – 99 и за 2016 г. - 111. През 2020 г. са извършени и 393 дейности по оказване на техническа помощ, като за 2019 г. те са били 435, за 2018 г. те са били 652, за 2017 г. – 528, и през 2016 г. – 498. През 2020 г. са осъществени 3 дежурства с пожарна и спасителна техника, за 2019 г. те също са 3, за 2018 г. те са били 16, за 2017 г. – 7 и за 2016 г. – 17 .
  При пожари през 2020 г. са загинали 5 души, през 2019 г. също са загинали 5 души, през 2018 г. те са били 2-ма, през 2017 година 2-ма и за 2016 г. са загинали 4-ма души. Няма съществена разлика в броя на загиналите през последните пет години, като въпреки проведените разяснителни процедури преди и по време на отоплителния сезон продължават да се пренебрегват мерките за пожарна безопасност по домовете. Най-често загиналите са възрастни и/или трудно подвижни хора, като тази тенденция се запазва поради демографската криза в областта и застаряването на населението. Голяма част от тези възрастни хора са също така и самотно живущи, което е предпоставка за тяхната безпомощност при пожар.
 Пострадали при пожари през 2020 г. са 4 души, за 2019 г. отново са 4 души и през 2018 г. броят им отново е 4. За 2017 г. пострадалите са 5, а за 2016 г. са 13. Причините са главно като при загиналите, с тази разлика, че пострадалите са били изложени на вредните въздействия на пожара за по-кратък период от време.
 Интензивността на произшествията през изминалите пет години е както следва: 3,76 за 2020 г.; 6,12 за 2019 г.; 4,83 за 2018 г.; 5,52 за 2017 г. и 4,95 за 2016 г. Постепенно се увеличава интензивността в РДПБЗН Монтана, като освен големият брой произшествия е на лице и увеличение в мащабите на произшествията. През 2020 г. интензивността е намаляла поради пандемията от COVID-19 и наложената карантина, както и ограниченията в работата на обществени заведения и фирми.
 В помощ на екипите от РДПБЗН Монтана са сформирани и доброволни формирования в общините Монтана, Вълчедръм, Вършец, Чипровци, Георги Дамяново, Медковец, Берковица, Брусарци, Бойчиновци и Якимово. С помощта на безвъзмездно предоставената техника от страна на ГДПБЗН-МВР, както и проведеното обучение в сектор ЦПК на РДПБЗН Монтана, част от доброволните формирования в област Монтана са подготвени и участват в самостоятелни действия по ликвидиране на възникнали произшествия. През 2020 г. бе извършено онлайн обучение на 25 доброволци от ДФ „Огоста” към Община Монтана. Броят на самостоятелните участия на доброволните формирования в дейности по защита на населението е 6, а на съвместните им участия с екипи на ПБЗН е 5 бр.
 По-сериозни произшествия през 2020 г. са свързани с гасене на пожари в жилищни сгради със загинали и пострадали граждани, както и оказване съдействие на РЗИ и ЦСМП при ограничаване разпространението и последиците от COVID-19.
 Екипите на РСПБЗН и сектор СОД към РДПБЗН Монтана са реагирали на множество сигнали за пътнотранспортни произшествия, при които се е наложило намесата на екипите за освобождаване на хора от автомобилите, както и за техническа помощ и съдействие на органите на КАТ по отстраняване на опасни предмети от пътното платно за движение. В сравнение с предходни години те не са толкова много, поради намаления трафик породен от ограниченията във връзка с пандемията от COVID-19. За сметка на това обаче, работата при ПТП е допълнително усложнена, поради необходимостта от вземане на превантивни мерки за предпазване от заразяване с COVID-19 от евентуално заразени участници в ПТП.
През годината водолазният екип на сектор СОД към РДПБЗН Монтана бе комндирован на територията на Община Дупница за оказване съдействие на следствените органи, като се включиха в издирвателни дейности във воден басейн.
 През 2020 г. няма пострадали служители при трудови злополуки в следствие на изпълнение на служебните им задължения, което е положителна тенденция в сравнение с 2018 г., когато е регистриран един случай.

12 яну 2021

ЗА ОД НА МВР МОНТАНА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО