МВР

ОД Монтана

 

Началник отдел "Разследване"
впд комисар Мирослав Миронов


m_mironov      Роден на 17.07.1977 г. в гр. Берковица
  Завършил СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Право"
  02.2005 г. - назначен за дознател в РУ Монтана
  09.2005 г. - дознател в сектор "Икономическа полиция" в ОДМВР Монтана
  2006 г. - разследващ полицай в отдел "Полицейско разследване" на ОДМВР  Монтана
  2010 г. - ст. разследващ полицай в отдел "Досъдебно производство" в ОДМВР Монтана
  2010 г. - гл. разследващ полицай в отдел "Досъдебно производство"
  2019 г. - впд н-к отдел "Разследване" в ОДМВР Монтана
  С награди "Обявяване на благодарност", 3  "писмени похвали" и парична награда от  ръководството на ОДМВР Монтана.

 
 
Приемен ден: четвъртък / 14 ч. - 16 ч. /  
Телефон: 096/ 396 344