МВР

ОД Монтана

 

град Лом - ІІ район

І  районІІ  район, ІІІ  район, ІV район

 

  полицейски инспектор
 Юлиан Георгиев Нончев

   първи микрорайон -
обхваща територията в гр. Лом с граници: южно от ул. "Добруджа" от кръстовището с ул. "Пристанищна" до местността "Сергена", на изток с ж.п. линията Лом - Момин брод, на юг - землището на кв. "Момин брод" и на запад - землището на с. Орсоя

                       
emil_vasilev_cvetanov  младши полицейски инспектор
 Eмил Васев Цветанов


 втори микрорайон - обхваща територията с граници с.- Сталийска махала и с. Трайково с прилежащите им землища
slavyan_metodiev  младши полицейски инспектор
  Славян Любенов Методиев 

 
  с. Трайково и прилежащото му землище


гр. Лом - Юг
север - ул."Добруджа" до кръстовището с ул. "Л. Миланези"
изток - западния бряг на р. Лом и землището на с. Замфир и с. Расово
юг - землището на с. Аспарухово и с. Василовци
запад - с. Орсоя
В района влизат с. Сталийска махала, Трайково, кв. "Моминброд" и южната част на гр. Лом, южно от ул. "Добруджа"
Обслужван район:
Адрес на приемната:
с. Трайково, ул. Славчо Борисов" №1 в сградата на кметството
с. Сталийска махала, ул. "Втора" №1 в сградата на кметството
Телефони за връзка: с РУ Лом: 0971 / 66 225 и тел. 112