МВР

ОД Монтана

 

сектор "Икономическа полиция"

Предотвратява, разкрива и участва в разследването на престъпления по линии:
- промишленост, строителство, транспорт
- селско стопанство, търговия, туризъм
- бюджетни организации и организации с идеална цел
- финансово-кредитна система и застрахователно дело
- митници и данъчна администрация
Провежда оперативно-издирвателни мероприятия за предотвратяване, пресичане, документиране и разкриване на икономически престъпления.
Взаимодейства с държавните, съдебните и обществените структури в борбата с икономическата престъпност.