МВР

ОД Монтана

 

Началник РУ на МВР - Монтана

    Главен инспектор Бисер Йончев

  Роден на 18.03.1970 г. в гр. Лом

  Завършил АМВР в гр. София с магистърска степен по "Право" 
 1994 г. – постъпва в „Криминална полиция” РПУ-Монтана
 1996 г. – „Криминална полиция” в РПУ Берковица
 2000 г. - н-к група в "Криминална полиция" в РУП Берковица
 26.02.2013 г. - назначен за внд н-к РУП Монтана
06.2013-11.2013 г. - внд зам.-директор, началник отдел на „Криминална полиция” на ОД МВР Монтана
11.2013 г.-02.2014 г. - н-к сектор "Криминална полиция" в РУП Берковица
20.02.2014 г. - н-к РУП Берковица
28.09.2018 г. - н-к РУ Монтана
През годините е награждаван 12 пъти за постигнати високи резултати в служебната дейност.

  

 
Приемен ден: вторник / 14 ч. - 16 ч./ 
Тел.: 096/ 396 530