МВР

ОД Монтана

 

Началник РС "ПБЗН" - гр. Монтана


  Главен инспектор Анатоли Иванов Трендафилов
 
 Роден на 18.09.1966 г. в гр. Монтана.
 Завършил Висш институт по противопожарна охрана, специалност "Противопожарна техника и безопасност и ВиК" - магистър
 1991 г. - постъпва на работа в Единна противопожарна служба - гр. Лом
 1992 г. - инструктор Районна служба Противопожарна охрана -  Монтана
 1997 г. - инспектор Държавен противопожарен контрол в РС ПО Монтана
 2009 г. - внд н-к група "ДПК П и ПД" в РСПБЗН Монтана
 2011 г. - началник група "ДПК П и ПД" в РСПБЗН Монтана
 29.09.2011 г. - н-к РС ПБЗН Монтана
 Семеен, с две деца.


Приемен ден: вторник от 14 ч. до 16 ч.
Тел.: 096/ 396 475
e-mail:
 [email protected]