МВР

ОД Монтана

 

град Монтана - ІІІ район

І район, ІІ район, ІІІ район, ІV районV район, VІ район,

                                          

 

                                                      
 Полицейски инспектор
 Георги Костов Костов
                                                          

 

 mkaden_dobrinov                                                    
 младши полицейски инспектор
 Младен Димитров Добренов
                                                                                  
Обслужван район:
ж.к. ”Младост”-1, ж.к. ”Плиска”, ж.к. ”Жерави” и вилната зона над тях (местността "Парта", местността "Палековото").
Адрес на приемната:

гр. Монтана,
ж.к. ”Младост”-1, бл.5, вх. Д, ет. 1, ап. 36

Приемно време: Петък от 10,00 ч. до 12,00 ч. 
Вторник от 14,00 ч. до 16,00 ч.
Телефони за връзка: 0878 20 59 67