МВР

ОД Монтана

 

Противопожарна кула-наблюдателница

В продължение на 125г. Пожарникарската кула-наблюдателница пази силния и боен дух на ломския пожарникар. И днес тя стои гордо извисена в двора на РС”ПБЗН”-Лом, но вече като архитектурен паметник на културата. В нея се съхраняват множество свидетелства и музейни експонати, които всеки посетител може да докосне, види или заснеме.