МВР

ОД Монтана

 

сектор "Охранителна полиция"

Извършва:
- охрана на обществения ред, борба с престъпността, конвойна дейност, контрол над общоопасните средства
- профилактична дейност по отстраняване причините и условията за извършване на престъпления и нарушения на обществения ред
- издава разрешения и контролира осъществяването на частна охранителна дейност
- извършва проверки за установяване самоличността на лица, задържа, предупреждава, извършва личен обиск и проверява личните вещи на лица
- настанява лица в заведения за отрезвяване и в домовете за временно настаняване