МВР

ОД Монтана

 

община Вълчедръм - с. Горни Цибър

гр. Вълчедръм, с.Ботево, с.Бъзовец, с.Горни Цибър, с.Долни Цибър, с.Златия, с.Игнатово, с.Мокреш, с.Разград, с.Септемврийци, с.Черни връх

младши полицейски инспектор Димитър Славчев Найденов


Обслужван район:

с. Горни Цибър и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Горни Цибър, ул. " Първа " № 66
Вторник от 09.00ч. до 11.00ч.
Приемно време: Четвъртък от 09.00ч. до 11.00ч.
Телефони за връзка: 09745 / 230, 231
с РУ Лом: 0971 / 66 225
и тел.112