МВР

ОД Монтана

 

град Лом - ІV район

І  районІІ  район, ІІІ  район, ІV район


 
Полицейски инспектор
Теодор Валентинов Ангелов
обслужва с. Замфир, с. Долно Линево и вилна зона "Садовете" в гр. Лом Младши полицейски инспектор
Веселин Борисов
обслужва кв. "Младеново" и кв. "Хумата" в гр. Лом

angel_georgiev_hristov


Мл. полицейски инспектор
Ангел Георгиев Христов

обслужва с. Ковачица и с. Станево


  Обслужван район: гр. Лом- Изток
север - поречието на река Дунав
изток - община Вълчедръм
юг - землищата на с. Ковачица, с. Расово, с. Трайково
запад - р. Лом до устието й с р. Дунав
В района влизат с. Станево, с. Ковачица, с. Долно Линево, с. Замфир,
кв."Младеново", кв. "Хумата"
Адрес на приемната:  с. Замфир - ул. "Замфир Хаджийски" №45 в сградата на кметството
с. Долно Линево - ул. "Вишна" №27 в сградата на кметството
с. Ковачица - ул. "Осма" №42, в сградата на кметството
с. Станево - ул. "Петнадесета" № 27 в сградата на кметството
Телефон за връзка с РУ Лом: 0971 / 66 225
и тел. 112