МВР

ОД Монтана

 

град Монтана - ІV район

І район, ІІ район, ІІІ район, ІV районV район, VІ район,

                                    
  


Обслужван
район:

ж.к. ”Младост”-2, вилната зона над него и кв. ”Кошарник”, вилна зона над ж.к. "Младост -2" и Гробищния парк /новите гробища/
                                         

Адрес на
приемната:
Приемна №1, 
гр. Монтана,
ж.к. ”Младост”, бл. 5, вх. Д, ет. 1, ап. 36
Приемна №2, 
гр. Монтана,
кв.”Кошарник”, ул. ”Одрин” №30А
Приемно
време:
Приемна №1,
сряда от 14,00 ч. до 16,00 ч. 
Приемна №2,
понеделник от 10,00 ч. до 12,00 ч.

Телефони 
за връзка:

0878 20 59 58

 

с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел. 112

 

                                         
 младши полицейски инспектор
 Даниел Първанов 
 обслужва района, заключен от бул. "Трети март", бул. "Арнолди", бул. "Патриарх Евтимий" и ул. "Монтана" и вилната зона на гр. Монтана над VІІ и VІІІ СОУ, гробищния парк.


 младши полицейски инспектор
 Радослав Георгиев

 обслужва района, състоящ се от землището и жилищната част на кв. "Кошарник"