МВР

ОД Монтана

 

община Вълчедръм - с. Мокреш

гр. Вълчедръм, с.Ботево, с.Бъзовец, с.Горни Цибър, с.Долни Цибър, с.Златия, с.Игнатово, с.Мокреш, с.Разград, с.Септемврийци, с.Черни връх

младши полицейски инспектор Иво Любенов Близнашки
Обслужван район:с. Мокреш и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Мокреш, ул. " Първа " № 13
Приемно време: Вторник от 09.00ч. до 11.00ч.
Четвъртък от 09.00ч. до 11.00ч.
Телефони за връзка: 0971 / 66 225
с РУ Лом: 0971 / 66 225
и тел.112