МВР

ОД Монтана

 

община Вълчедръм - с. Разград

гр. Вълчедръм, с.Ботево, с.Бъзовец, с.Горни Цибър, с.Долни Цибър, с.Златия, с.Игнатово, с.Мокреш, с.Разград, с.Септемврийци, с.Черни връх

младши полицейски инспектор Златко Иванов Макензиев 


Обслужван район:

с. Разград и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Разград, ул."60-та" № 1
Приемно време: Вторник от 09.00ч. до 11.00ч.
Четвъртък от 09.00ч. до 11.00ч.
Телефони за връзка: 09746 / 331
с РУ Лом: 0971 / 66 225
и тел. 112