МВР

ОД Търговище

 

19 фев 2019

70 санкционирани пешеходци в двуседмична превантивна полицейска акция за спазване на правилата за движениеОт 4 до 17 февруари в цялата страна бе проведена специализирана полицейска операция с  цел осъществяване на активна контролна дейност за спазване на правилата за движение от страна на пешеходците. Според Закона за движение по пътищата, пешеходците също са участници в движението по пътищата и към тях има разписани редица задължения, като: пресичане само на обозначените за целта места, забрана да прескачат ограничителните пътни съоръжения и да се движат само по тротоара или банкета на пътното платно, ако няма тротоар. Основните акценти в превантивната акция бе осъществяване на контрол за поведението на пешеходците на пътното платно, за  спазване от тях на светлинните сигнали и преминаването на кръстовища с наличие на пешеходни пътеки в областта, както и за евентуални нарушения, извършвани от водачи на МПС, с които се създават предпоставки за пътни инциденти.

За горепосочения период от време  в област Търговище за неспазване на правилата за движение патрулите от служители на „Пътна полиция“  и техни колеги от „Охранителна полиция“ с правомощия за работа по Закона за движение по пътищата са санкционирали 70 пешеходци, на които са наложени глоби с фиш.
Освен на пешеходците, по време на контролната акция специално внимание бе обърнато и на водачите, които са длъжни да дават предимство на придвижващите се пешеходци.  11 са наказаните за периода в областта ни водачи - за това, че са  отнели предимството на пешеходец. Съставени са им актове за установяване на административно нарушение по Закона за движение по пътищата.

Специален акцент в операцията бе поставен и върху възрастните, съпровождащи деца. По време на акцията в област Търговище не са констатирани нарушения на тази категория пешеходци.

Операции като тази ще бъдат провеждани ежемесечно.


В Търговище е установен лекар , извършващ медицински прегледи в нарушение на законови разпоредби

Нарушенията са констатирани при извършена съвместна проверка на служители на ОД МВР-Търговище, РЗИ-Търговище, Българския лекарски съюз в Търговище и НАП-Варна
На 16.02.2019 г. в 12,30 ч  при извършена в хотелска стая в гр. Търговище съвместна проверка от служители на гореспоменатите институции е установено, че 46-годишен лекар от гр. София упражнява професия, свързана със здравеопазването на населението, без да има съответната правоспособност, както и че упражнява лекарската професия в нарушение на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и Закона за съсловните организации на лекарите.

Същият е извършвал медицински прегледи. Установено е, че лекарят не е имал право да упражнява професията си, тъй като името му през 2018 г. е било заличено от регистъра на Българския лекарски съюз. Установено е още, че не са спазени законовите изисквания за извършване на такива прегледи(те не са извършвани в лекарски кабинет), както и че и 46-годишният не е издавал необходимия документ - фискален бон, за получените от него суми за извършване на прегледите.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 324, ал. 2 от Наказателния кодекс по описа на ОД МВР-Търговище. На мъжа е повдигнато обвинение. Съставени са му актове за установяване на административно нарушение по Закона за здравето и по Закона за данък добавена стойност. С констативен протокол са  констатирани и нарушения по Закона за лечебните заведения и Закона за съсловните организации. Работата по документирането на престъплението продължава под ръководството на прокурор от Районна прокуратура-Търговище.
18 фев 2019

Стартира съвместна операция на „Пътна полиция“ и „Автомобилна администрация“ за засилен контрол над товарните автомобили и автобусите

Инициативата ще се проведе от 18 до 24.02.2019 г. и е част от календара на TISPOLПроверките ще се осъществяват на територията на всички страни-членки на европейската мрежа на службите на пътна полиция – TISPOL. Провеждането на операцията е продиктувано от факта, че при евентуално възникване на тежко ПТП с товарни автомобили и автобуси последиците и броя на пострадалите са значително по-големи в сравнение с останалите пътни инциденти. Сред основните причини за възникване на пътни злополуки с този вид МПС са: неспазване на времето за почивка от страна на водачите, превишаването на скоростта, употребата на алкохол или упойващи вещества от страна на водачите, превоза на необезопасени товари, претоварването на автомобилите.

Всички тези показатели ще бъдат обект на проверка от съвместните екипи на „Пътна полиция“ и на регионалните структури на ИА“Автомобилна администрация“. По време на извършваните проверки по метода „широкообхватен контрол“ ще се проверява и за валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и за това дали е заплатена необходимата винетна такса за ползване за определен срок на пътищата от републиканската пътна мрежа..В засилените проверки по места ще се включат и служители от „Икономическа“ и „Криминална“ полиция.18 фев 2019

Най-често извършваното от непълнолетни и малолетни престъпление и през 2018 г. остават кражбите

Намаляват случаите на телесни повреди и общоопасни престъпления, увеличават се хулиганските проявиПрез изминалата 2018 г. на територията, обслужвана от ОДМВР Търговище, общо са разкрити  896 престъпления, като  186 от тях(20 % от общия им брой), са дело на непълнолетни или малолетни извършители – сочи статистиката. За сравнение – през 2017 г. от общо 861 разкрити престъпления 132 са извършени от непълнолетни или малолетни. Т.е. налице е известно, макар и неголямо, завишаване на броя на разкритите престъпления, извършени от младежи под 18-годишна възраст.


Няма регистрирани извършители от тази възрастова категория на тежки престъпления срещу личността – сочи още статистиката. Известно увеличение се наблюдава при грабежите, извършени от младежи – две разкрити такива престъпления за 2018 г., срещу едно – за 2017-та. Не е голям и делът на младежите – извършители на т. нар. телесни повреди (чл.128 от Наказателния кодекс) - от общо разкритите 28 престъпления по този текст за годината в областта, едва 6 са извършени от деца.

Продължава да е налице откроилата се в последните години тенденция кражбите да се явяват най–масовият и лесен начин за набавяне на парични средства от непълнолетните и малолетните в областта ни. От общо разкритите  273 такива престъпления за 2018-та, 135 са извършени от попадащи в разглежданата възрастова група. От тях 25  са домови, а 11  - взломни кражби.

Спад се наблюдава и при извършените от непълнолетни и малолетни общоопасни престъпления, свързани с палежи на лично и обществено имущество – за периода е установен само един извършител. Не така стои обаче въпросът с извършването на хулигански действия, свързани с нарушения на обществения ред и увреждане на обществено имущество, където в сравнение с 2017 г. се наблюдава увеличение на „младежкия дял“ - с през отчетния период са били установени 6 непълнолетни и малолетни извършители, срещу 2-ма за 2017 г. от този възрастов диапазон.

През второто шестмесечие на изминалата година се  наблюдава и друга тревожна тенденция -  нерядко младежи под 18-годишна възраст вземат без разрешение МПС на свои родители и близки,  и управляват под въздействието на наркотични вещества, като някои от тези случаи завършват с пътни злополуки.

 В ОД МВР – Търговище винаги се е  отделяло сериозно внимание и ресурс за превантивната дейност  по отношение на извършването на престъпления и правонарушения от подрастващите. В тази връзка голям принос за ефективността на осъществяваната  в дирекцията превенция на детската престъпност имат разработените и утвърдени мерки за подобряване организацията и активизиране дейността на служителите й за гарантиране сигурността и закрилата на децата. В  тези мерки са включени редица прояви и инициативи, които са насочени към ограничаване на употребата на алкохол, тютюневи изделия, наркотични вещества и техните аналози сред децата. Сред тях са редица утвърдени и доказали своята ефективност добри практики като: „Часовете на полицая“ в училищата, провеждани от полицейски служители по предварително изготвен и съгласуван с училищните ръководства график, чиято тематика е съобразена с особеностите и предпочитанията на децата от различни възрастови групи, Дните на отворените врати в районните управления, по време на които учениците имат възможност да се запознаят с основни характеристики на професията полицай; беседите по пътна безопасност, които  полицейски и младши полицейски инспектори редовно изнасят в основни и средни училища на областта, тематичната церемония по връчване на свидетелствата за управление на МПС на току що придобилите правоспособност водачи, която се провежда ежеседмично в Кабинета по пътна безопасност в сградата на сектор“Пътна полиция“ ,  и включва превантивна беседа с основни съвети към тях от инспектор в сектора.14 фев 2019

ЗА ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО