МВР

ОД Търговище

 

Новини

Близо 100 деца от търговищко основно училище гостуваха на полицаите от РУ-Търговище

С цел спазване на противоепидемичните мерки часът на полицая се проведе на открито
Жизнерадостна детска глъчка изпълни днес двора на областната дирекция на МВР-Търговище. На полицаите гостуваха стотина деца от по две паралелки на първи, втори и трети клас в III-то основно училище „П.Р. Славейков“ в гр. Търговище,  водени от своите класни ръководители, за да научат повече за полицейската професия и за хората, които пазят сигурността и имуществото на гражданите. Децата бяха посрещнати от началника на група „Териториална полиция“ в управлението ст. инсп. Кирил Кирилов, от началника на група „Охрана на обществения ред“ ст. инсп. Димитър Боянов, и от шестима полицейски и младши полицейски инспектори в управлението.

Малките ученици с интерес изслушаха разказаното им за видовете полицейски униформи и за различните по функции звена във всяка териториална структура на вътрешното министерство. От своите домакини те научиха, че има полицаи, които осъществяват своята дейност, управлявайки автомобили, мотори, някои яздят коне, а други техни колеги следят за спазване на обществения ред като пеши патрули. Малчуганите получиха възможност да пипнат полицейската палка и щит, да сложат на глава предпазна каска и да надянат тежката защитна бронежилетка, както и да се запознаят с атрибутите, легитимиращи служителите на реда – служебна карта и полицейски знак. А желаещи да вземат в ръка помощните средства, които служителите на реда използват при осъществяване на дейността си, както и  да се снимат с полицаите, бяха на практика всички.

Истинска атракция за децата бе да разгледат служебния полицейски автомобил, и най-вече – да се порадват на звуковата и светлинната му сигнализация. Не по-малко любопитно им бе да станат свидетели на осъществена по радиостанцията незабавна връзка между полицейския служител в автомобила и колегата му от оперативната дежурна част, където се приемат сигналите за произшествия. От своя страна домакините използваха детското присъствие, за да си преговорят още веднъж малчуганите заедно с тях значението на различните сигнали на светофарната уредба, това на кой телефонен номер трябва да се позвъни  в случай на инцидент,  кога и от кого се носят предпазни светлоотразителни жилетки и защо се прави това.

Срещата приключи с много общи снимки и с признанието на част от децата, че като пораснат, също искат да бъдат полицаи. Както и с обещанието на двете „страни“ тази им среща да не бъде последна.
17 май 2021

Близо 2000 нарушения на скоростните режими са констатирани в областта в хода на превантивна полицейска акция

Операцията бе част от годишния календар на Roadpol
От 19 до 25 април 2021 г. в страната  бе проведена специализирана полицейска операция за контрол на скоростните режими, организирана по линия на Европейската мрежа на службите на „Пътна полиция“ – „Roadpol”. Аналогични операции за периода бяха проведени и на територията на всички страни-членки на Европейската мрежа на службите на „Пътна полиция“.

За горепосочения период от време екипите от униформени служители са констатирали посредством използване на няколко вида технически средства общо 1960 нарушения на скоростните режими в област Търговище. Тройно повече на брой са установените от контролните органи нарушения в населените места на областта, отколкото нарушенията по пътищата между тях – 1418 нарушения в населени места, и 542 – извън тях.  Най-голям е броят на нарушенията, установени от контролните органи с лазерна преносима камера – т.нар. тринога: 973 в населените места на областта, и 481 – извън тях.
27 апр 2021

В областната дирекция на МВР е обявен конкурс за четири длъжности с висше образованиеДНЕС В ОДМВР – ТЪРГОВИЩЕ СА ОБЯВЕНИ  СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА:

1.    Районно управление – Търговище
Сектор „Криминална полиция“
Група „Противодействие на криминалната престъпност“ – селски район
- разузнавач VІ - V степен - 1 вакантна длъжност.

2.    Районно управление – Попово

Група „Криминална полиция“
- разузнавач VІ - V степен (ИП) - 1 вакантна длъжност

3.    Районно управление – Омуртаг
Група „Криминална полиция“
- разузнавач VІ - V степен - 1 вакантна длъжност.

4.    Районно управление – Попово

група „Охранителна полиция“
– полицейски инспектор VI-V степен – 1 вакантна длъжност

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Степен на образование: висше образование  - „бакалавър“.

II. КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА:
След публикуване на обявлението за конкурса в специализирана страница в интернет или портал за търсене на работа (Jobs.bg; Zaplata.bg), както и на страницата на МВР в интернет (http://mvr.bg/dhr/конкурси-main/обявени-конкурси/на-длъжности-за-държавни-служители-по-чл-142-ал-1-т-1-от-змвр), започва да тече срока за подаване на документи - 30 дни.

Кандидатите могат да получат комплекта с документи от „Човешки ресурси“ при ОДМВР – Търговище на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите ще бъдат подавани лично на адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“ № 36, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа в „Човешки ресурси“ на сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР - Търговище.

За участие в конкурса кандидатите подават заявление по образец, попълват анкетна карта и представят следните документи:
1. лична карта; (при подаването на документи личната карта се представя за сверяване)
2. нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование (при издадена диплома за завършено висше образование от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование)
3. декларация, че кандидатът:
а) има само българско гражданство;
б) не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
в) не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

Не се приемат документи, подадени след определения срок.

В срока за подаване на документи за участие в конкурса кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване съгласно наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5 ЗМВР.

Етапи на конкурса

Конкурсът за назначаване на държавна служба в МВР се провежда на етапи, както следва:
1. изследване на физическата годност (Академия на МВР – София)
2. психологично изследване (“Лаборатория – Варна” при Институт по психология – МВР)
3. заключително интервю (ОДМВР – Търговище)

Етапите на конкурса имат елиминаторен характер и се провеждат по специализирани методики.
Всеки етап приключва с обявяване на резултатите от него.
След всеки конкурсен етап кандидатите се класират по бал, обявяват се етапните резултати и допуснатите до следващия етап.

Телефони за справки и допълнителна информация: 0601/60363 и 0601/60374            
27 апр 2021

В ход е операция за контрол на скоростните режими
От 19 април 2021 г. в страната започна специализирана полицейска операция за контрол на скоростните режими. Тя ще продължи до края на седмицата и е организирана по линия на Европейската мрежа на службите на „Пътна полиция“ – съобщават от отдел „Пътна полиция“ в ГДНП - МВР. От 00 часа полунощ, тази вечер, до 24 часа на 22 април ще се проведе и 24-часовият маратон за контрол на скоростта. Аналогични операции са планирани на територията на всички страни членки на Европейската мрежа на службите на пътна полиция.

В календара на Roadpol е заложено два пъти в годината да се провежда операция за контрол на скоростта. Причината за това е факта, че несъобразената скорост остава основна причина за по-голямата част от пътно-транспортните произшествия. Изготвените анализи показват, че през 2020 г. у нас при несъобразена скорост са настъпили най-много тежки пътни инциденти с най-голям брой загинали и с най-много ранени.

20 апр 2021

Водачите на мотоциклети и мотопеди - без сериозни нарушения на пътя

Този извод се налага на база резултатите от проведена превантивна акция за пътна безопасност
Във връзка със старта на новия мотосезон у нас за времето от 9 до 14 до 14.04.2021 г. в цялата страна бе проведена специализирана полицейска операция за контрол по спазване на правилата за движение от водачи на двуколесни моторни превозни средства. Основната й цел бе намаляване на жертвите на пътя, а единственият начин за това е правилата да се спазват от всички и да се управлява разумно. В хода й пътните полицаи извършваха  масови проверки за наличие на свидетелство за управление на МПС, валидността му за категорията, към която спада управляваният мотоциклет, за употреба на наркотични вещества и алкохол от водачите, за поставянето на табели на определението за това места, както и за замърсени табели, за техническата изправност на мотоциклетите, за ползването на защитни каски.

Резултатите от осъществения в област активен контрол върху управлението на двуколесни МПС в област Търговище потвърждават наблюдаваната в последно време в страната тенденция към завишаване на дисциплината на пътя при водачите на мотоциклети и мотопеди. По време на превантивната акция в областта ни контролните органи са проверили 11 двуколесни МПС и 14 лица – водачи и пътници в тях. Не е установено управление на мотоциклети или мотопеди от неправоспособни или употребили алкохол водачи, от такива без предпазни каски, както и на управление на технически неизправни двуколесни МПС или на такива без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. За констатирани в хода на акцията други нарушения на Закона за движение по пътищата служителите на реда са съставили 66 акта за установяване на административно нарушение и са наложили 105 глоби по фиш.
15 апр 2021

От 19 часа тази вечер до 14 април т.г. започва специализирана полицейска операция за контрол по спазване на правилата за движение от водачи на двуколесни моторни превозни средства


 

От утре на много места в страната се открива мотосезон 2021. Началото на сезона се характеризира с повишен риск от възникване на произшествия с мотоциклетистите, а факторите за това са много – неблагоприятни пътни условия като ниска температура на настилката, наличие на пясък на много места, усойни участъци в дефилетата, включително и това, че през зимата останалите водачи са отвикнали от присъствието на мотористи на пътя, често не ги забелязват и отнемат предимството им. Факт е, че произшествията с мотоциклетисти в повечето случаи водят до тежки последствия и наранявания. От началото на годината в страната са загинали двама водачи на двуколесни моторни превозни средства. През 2020 г. възникналите  пътно-транспортни произшествия с участие на водачи на мотоциклети и мотопеди са 501. При тях са загинали 31 души, а 390 са ранени.

Наблюдава се завишаване на дисциплината при водачите на мотоциклети и мотопеди, но въпреки това не липсват случаи на неспазване на правилата. Именно към тях е насочена и започващата от днес в цялата страна специализирана полицейска операция за контрол по спазване на правилата за движение от водачи на двуколесни моторни превозни средствач. Основната цел на акцията е намаляване на жертвите на пътя, а единственият начин за това е правилата да се спазват от всички и да се управлява разумно. Пътните полицаи ще извършват масови проверки за наличие на свидетелство за управление на МПС, валидността му за категорията към която спада управлявания мотоциклет, за употреба на наркотични вещества и алкохол, за поставянето на табели на определението за това места, както и за замърсени табели, за техническата изправност на мотоциклетите, за ползването на защитни каски.

От „Пътна полиция“ напомнят на водачите, че наказанието за водач, който управлява моторно превозно средство, чиито табели с регистрационен номер не са поставени на определените за това места, е лишаване от право на управление на МПС за срок от 1 до 6 месеца и глоба от 50 до 200 лева.


09 апр 2021

В ОДМВР-Търговище са предприети всички необходими мерки за обезпечаване на сигурността и обществения ред в деня на парламентарните избориВ ОДМВР-Търговище е създадена организация и са предприети поредица от мерки за осигуряване на добър обществен ред и сигурност и гарантиране законосъобразното протичане на вота по време на предстоящите парламентарни избори за Народно събрание. В дирекцията е сформиран оперативен щаб, който координира действията си с всички ведомства и институции, имащи отношение към изборния процес, и ръководи дейността на структурите на дирекцията в региона. Щабът ще функционира постоянно и в изборния ден. 270 служители на МВР ще охраняват РИК и СИК в област Търговище. Служителите ще поемат охраната на секциите в 18 часа на 3 април 2021 г. Тя ще продължи до обявяване края на изборния ден, транспортирането и предаването на изборните книжа от всички СИК в РИК. За да се гарантира законосъобразното протичане на изборния процес, мобилни полицейски екипи са в готовност да реагират на всеки сигнал за престъпление или правонарушение.

Извършени са проверки на всички обекти в областта, в които ще бъдат провеждани изборите и ще бъдат обособени секциите. Специално внимание е обърнато за наличието на уреди за пожарогасене и възможността за евентуална евакуация на пребиваващите в сградата по време на изборите в случай на инцидент. От началото на месец март служители на РДПБЗН –Търговище са извършили проверки на 232 обекта. Издадени са 11 противопожарни  предписания.  Проведени са и инструктажи на членовете на РИК, секретари на общини и председатели на СИК, по спазване на изискванията за пожарна безопасност.

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Търговище  ще оказват съдействие на гражданите без валидни документи за самоличност, желаещи да упражнят правото си на глас. Гишетата в паспортните служби в звената в РУ-Попово и РУ-Омуртаг, както и в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Търговище, ще работят на 03.04.2021 г. / събота/ от 08.30 ч. до 17.30 ч. , и на 4.04.2021 г. /неделя/ от 08.30 ч. до 19.30 ч., като гражданите могат да подават искания за издаване на удостоверения до 19.00 часа. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта. Удостоверението се издава, за да послужи пред секционната избирателна комисия, и е валидно за изборния ден 4 април 2021г.  То служи единствено и само за упражняване правото на глас, но не и като легитимация пред други органи. С  решение на ЦИК е прието, че граждани с изтекли по време на извънредното положение документи за самоличност, могат да упражнят правото си на глас, като се легитимират с тях

На отворената от 8 март в МВР денонощна телефонна линия 02/90 112 98 и на e-mail [email protected], гражданите могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. Сигнали се приемат и в районните управления, както и на тел. 112.02 апр 2021