МВР

ОД Търговище

 

Директор ОД МВР Търговище

СТАРШИ КОМИСАР НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕНКОВ


 

  Роден на 11.01.1979 г. в гр.Търговище

Образование:
     Завършил висше образование с ОКС „Магистър” в НВУ „Васил Левски” гр.Велико Търново и втора магистратура специалност „Психология” в ШУ „Епископ Константин Преславски”

Професионален опит:
     Постъпва на работа в МВР на 19.02.2004 г. на длъжност  „Разузнавач” в сектор „Криминална полиция” на РПУ – Търговище.
     От 02.08.2010 г. заема длъжността началник на група „Противодействие на криминалната престъпност - Търговище” към РУП – Търговище.
     От 16.01.2012 г. е началник на РУП – Търговище.
     Със заповед на заместник министър-председател по коалиционната политика и държавната администрация и министър на вътрешните работи на Република България  от 21.05.2015 г. е временно преназначен на длъжността  Директор ІІІ степен на ОДМВР-Търговище. Със заповед на министъра на вътрешните работи, считано от 3.12.2015 г., е прекратено временното преназначаване на Николай Ненков на длъжността директор на ОД МВР-Търговище, и същият е преназначен на длъжността директор на ОД МВР-Търговище със специфично наименование на длъжността – старши комисар.
    Многократно е награждаван за високи професионални постижения.

 

Приемно време за граждани: всеки вторник от 16:30 ч. – 17:30 ч.