МВР

ОД Търговище

 

Новини

Практически препоръки на „Пътна полиция“ за безопасност на пътя през учебната 2019/2020 годинаЗА УЧЕНИЦИ

Научи се да се пазиш сам!

ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША

    Избери с родителите си най-безопасния и кратък маршрут до училище.
    Припомни си правилата за пешеходци.
    Винаги:
    пресичай на зелено;
    се движи по тротоара;
    използвай подлезите и надлезите за пешеходци;
    върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
    Бъди видим! Убеди се, че шофьорите са те видели!
    Използвай светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи, закрепени за облеклото или раницата.
    Дори да закъсняваш за училище, спазвай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.
    На опасно или натоварено кръстовище пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
    С родителите си набележи към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.

ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

    Заедно с родителите си провери изправността на колелото.
    Изберете заедно най-безопасния маршрут до училище.
    Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.
ПОМНИ, ЧЕ:
    велосипедът е пътно превозно средство, а
    велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
    до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по тротoара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;
    навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;
    велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.
    Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
    Дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.
    ПОМНИ, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

ЗА РОДИТЕЛИ

ПОМНИ!

Децата не са възрастни.
Безопасността на твоето дете е най-важна.
Детето е уязвимо, когато е само на пътя.

АКО ИМАШ ПЪРВОКЛАСНИК


    Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
    Заедно преминете няколко пъти по маршрута.
    Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.
    В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
    Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пътя.
    Винаги бъди за пример! Не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
    При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.
    ПРЕДВАРИТЕЛНО се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

АКО ВОЗИШ ДЕТЕТО ДО УЧИЛИЩЕ


    Провери изправността на използваната обезопасителна система за деца.
    Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.
    Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението.
    Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

•     АКО ДЕТЕТО ХОДИ САМÒ ДО УЧИЛИЩЕ


    Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
    Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:
    Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено.
    Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.
    Обърни внимание на детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
    Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.
    Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
    Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

АКО ДЕТЕТО СЕ ДВИЖИ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

ЗАЕДНО

    Проверете техническата изправност на колелото.
    Изберете най-безопасния маршрут до училище.
    Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:
    велосипедът е пътно превозно средство, а
    велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;
    до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
    когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
    за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
    Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
    Настоявай детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
    НАПОМНЯЙ на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

ЗА ВОДАЧИ

ВАЖНО!

Децата са част от движението на пътя и още се учат да се пазят сами.

ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПОКРАЙ ДЕТСКО ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
    Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички пътен инцидент.
    Винаги  бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но нерядко някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила.  
    Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
    Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕ

    Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
    Винаги  имай готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.  
    Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.    
    Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.
    Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.

    ПРИ КАТАСТРОФА НА ПЪТЯ ПОДАЙ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 112.


17 сеп 2019

Започна специализирана полицейска операция за контрол на използването на мобилни телефони от водачите на МПСОт днес до 22 септември на територията България, както и във всички страни членки на Европейската мрежа на службите на „Пътна полиция“ – TISPOL, ще бъде извършван засилен контрол за незаконосъобразното използването на мобилни телефони от водачите на моторни превозни средства.

Целта на операцията е да се припомнят още веднъж последствията от пренебрегването на забраната за използване на мобилни устройства. По  време на шофиране те силно разконцентрират вниманието на водача, което може да се окаже фатално.

Според Закона за движение по пътищата на водачите е забранено да използват мобилни телефони по време на движение, освен чрез устройство, позволяващо това да става без участието на ръцете. Санкцията за подобно нарушение, предвидена в ЗДвП, е глоба от 50 лева и отнемане на 6 контролни точки.


16 сеп 2019

Предприемат се мерки за обезпечаване на безопасността на движението и сигурността в училищата при откриване на новата учебна годинаВ ОД МВР-Търговище е осъществен комплекс от превантивни мерки с цел гарантиране сигурността на учениците и техните родители преди и по време на откриването на новата 2019/2020 учебна година и за опазване на обществения ред в районите на детските и на учебните заведения в област Търговище. За целта в дирекцията е проведено инструктивно съвещание, на което са конкретизирани задълженията и отговорностите на служителите от различните структурни звена. Във всяко районно управление е изготвен план за обезпечаване на обществения ред и сигурност в районите на детските градини и училищата на съответната обслужвана територия.

Проведена е работна среща с ръководството на Регионалния инспекторат по образованието-Търговище за набелязване на съвместни мероприятия и дейности във връзка с провеждането на първия учебен ден и за недопускане на нарушения на обществения ред по време на училищните тържества. Осъществени са срещи на полицейски, младши полицейски инспектори и инспектори от Детска педагогическа стая с директорите на всички училища и детски заведения на обслужваната територия за съгласуване на действията по обезпечаване на обществения ред и сигурността в съответните райони. Акцентирано е върху начините на охрана и осъществяване на пропускателния режим в тези заведения предвид недопускане на престъпни посегателства там. Актуализирани са начините за бърза връзка и взаимодействие между училищните ръководства, охранителните фирми и съответните РУ на МВР, като на директорите на училищата са предоставени списъци с имената и телефоните на полицейските и младши полицейски инспектори, обслужващи съответната територия.

Извършени са охранителни проверки на сградите на училищата и детските градини в областта. Особено внимание се обръща на сигнализацията с пътни знаци и маркировка в районите на учебните заведения, на състоянието и целостта на предпазните огради на детските градини и училищата и на пешеходните ограждения(парапети) на границите между училищните входове и пътното платно; на осъществяване на пропускателния режим в сградите и  наличието на физическа охрана; на сигнално-охранителната техника и системите за видеонаблюдение; на състоянието на осветлението в училищата и прилежащите им територии; за наличието и състоянието на изкуствените препятствия на платното за движение за ограничаване скоростта на ППС в непосредствена близост до училищата. През новата учебна година преди началото и края на занятията в районите на училищата с превантивна цел ще бъде осигурено полицейско присъствие, за да не бъдат допуснати евентуални пътни инциденти.

Проведени са работни срещи и с ръководствата на охранителните фирми, извършващи охрана и пропускателен режим в детските и учебни заведения. На тях отново е уточнен начинът за взаимодействие при евентуални сигнали за противоправни прояви и им е предоставена конкретна информация за най-рисковите участъци и кръстовища на съответната територия. Системно се извършват проверки в питейни и увеселителни заведения с цел осъществяване на контрол за спазване на изискванията на Закона за закрила на детето за недопускане на присъствието на малолетни и непълнолетни в тях, както и продажбата на алкохол и тютюневи изделия на деца. Със същата цел се извършват периодични проверки и в търговски обекти в близост до училища и детски градини.

На първия учебен ден традиционно районите около училищата на областта и натоварените кръстовища по пътя за тях ще бъдат със засилено полицейско присъствие, като полицейските служители ще подпомагат в случай на необходимост безопасното пресичане на деца и придружаващи ги възрастни.  С тази цел и през цялата учебна година те ще осъществяват контрол и извън училищните райони, както и по улиците с интензивно движение на МПС.13 сеп 2019

ГРАФИК за осъществяване на срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители от ОДМВР-Търговище през м. септември 2019 г.Във връзка с утвърден от директора на ОД МВР-Търговище план през м. септември 2019 г. в област Търговище мобилен екип, съставен от служители на отдел „Охранителна полиция“, на секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“, и на районните управления в състава на дирекцията, ще посетят малки  населени места  в областта и ще проведат срещи с представители на местната власт и граждани по местни проблеми по сигурността и обществения ред, както следва:


– На територията, обслужвана от РУ-Търговище  -  на 13 .09.2019 г.:  в селата  Твърдинци (10 ч), Пресяк(13 ч) и Буйново(15 ч).

- На територията, обслужвана от РУ-Попово –на 19.09.2019 г.: в селата Ковачевец(10 ч), Водица(13 ч) и Паламарца(15 ч).

-  На територията, обслужвана от РУ-Омуртаг – на 26.09.2019 г. – в селата Церовище(10 ч), Плъстина (13 ч) и Величка(15 ч).
13 сеп 2019

ОДМВР-Търговище предприема допълнителни мерки за опазване на обществения ред, сигурността и пътната безопасност за дните от 5 до 8 септември 2019 г.

Днес 04 септември 2019 г. от 14.00 ч. в Областната дирекция се проведе брифинг на който бяха представени пред медиите допълнителните мерки за опазване на обществения ред, сигурността и пътната безопасност на гражданите, гостите и транзитно преминаващите през територията на областта граждани за дните от 5 до 8 септември 2019 г.
Взети са всички необходими мерки за безпроблемно провеждане на предвидените масови мероприятия, свързани с Националния празник на Република България 134 години от Съединението (6 септември), които предстои да се проведат на територията на областта. Подробности по създадената организация дадоха  комисар Димитър Димитров – началник на отдел „Охранителна полиция“, главен инспектор Иван Александров – ВПД началник на РУ-Търговище, главен инспектор Станислав Станков – началник на сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“ в Областната дирекция и старши инспектор Димитър Рангелов от сектор „Пътна полиция“ и управителя на „Областно пътно управление“-Търговище, инж. Марчев.

На 5 септември в гр. Търговище се въвежда временно ограничение на движението във връзка с провеждането на шествие и тържествена заря по повод Деня на Съединението.

Затворен за движение ще бъде бул. „Митрополит Андрей“, в участъка от моста на ул. „Шипка“ до светофарната уредба на „Стария бряст“. Ограничението ще важи за времето на преминаване на шествието. То ще потегли в 19.45 ч. от I ОУ „Христо Ботев“ и ще премине по ул. „Васил Левски“ и бул. „Митрополит Андрей“ до Войнишкия паметник.

От 19.30 ч. до 21.00 ч. затворено за движение ще бъде платното от страната на Войнишкия паметник на бул. „Цар Освободител“. Затворен ще е и участъкът от кръстовището на булеварда с ул. „Трети март“, до кръстовището с ул. „Пирин“.

Ще бъде обезпечен обществения ред по време на празничния концерт в гр. Опака, който ще се състои на 6 септември от 18.00 ч. до 20.00 ч. организиран по случай празника на града.

Създадена е организация за засилено полицейско присъствие по главните пътища и в градовете от петте общини на областта. В четвъртък и петък (5-6 септември) и неделя (8 септември) - дните, в които се очаква засилен поток от автомобили, ще дежурят екипи на „Пътна полиция“.  Спазването на правилата за движение по пътищата ще се контролира засилено и чрез използването на автоматизираните системи за контрол на скоростта. Ще се извършват и засилени полицейски проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества, управление на МПС без свидетелство за правоспособност и други.

 

 

ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА:

За предпазване от попадане в риск от пътно-транспортни произшествия ОДМВР-Търговище съветва:

  1. Преди пътуването прегледайте основно изправността на автомобила си! Проверете спирачната система, маслото, гумите и светлините.
  2. Пътуването трябва да е добре планирано и е по-добре да се осъществи през светлата част на денонощието! Не поставяйте предварително час за пристигане! Запознайте се с актуалната пътна обстановка.
  3. Бъдете отговорни към себе си, семейството си и останалите на пътя! Бъдете толерантни!
  4. Не сядайте зад волана след употреба на алкохол или наркотични вещества!
  5. Шофирайте винаги със съобразена скорост! Бъдете концентрирани!
  6. Винаги поставяйте предпазни колани!
  7. Не предоставяйте автомобила си на неправоспособен водач! На дълъг път зад волана винаги трябва да е най-опитния водач!
  8. Не губете търпение и не предприемайте рискови маневри! В колона винаги се съобразявайте със скоростта на останалите. При попадане в неподвижна колона в тунел-изгасете двигателя!
Проверете предварително за валидността на документите си, както и за неплатени глоби по Закона за движение по пътищата.

04 сеп 2019

Три отличия от Чехия за служител на ОД МВР-Търговище

Мл. инсп. Йордан Йорданов работи там три месеца в съвместни патрули със свои колеги от други страни


През настоящата година между МВР и чешката полиция беше  сключено споразумение „Съвместни патрули 2019“. Съгласно него шест български полицейски служители бяха изпратени в Чехия за участие в съвместни патрули в определени индустриални райони, където живеят чужди граждани. Сред тях бе и младши инспектор Йордан Йорданов, 33-годишен, старши полицай към РУ – Търговище, който беше командирован от Областна дирекция на МВР – Търговище за срок от 3 месеца в град Пардубице в Чешката република.

Там мл. инсп. Йорданов е работил съвместно със свои колеги от Румъния, Словакия и Полша. При изпълнение на задачите много му е помогнало владеенето на руски и английски език. Към дейността на съвместните патрули на място бил проявен голям медиен интерес.За този период от време  служителят на РУ-Търговище е участвал в изпълнението на съвместни дейности  с колегите си от други страни по охрана на обществения ред на чешка територия, като представянето му в мисията и личния му принос при изпълнението на поставените задачи са оценени високо.

 В знак на признание и благодарност за отлично изпълнение на дейности в рамките на международното полицейско сътрудничество, и по-специално -  за поддържане на обществения ред, предотвратяване на престъпления и нарушения и управление на сигурността, след приключване на мисията мл. инспектор Йордан Иванов Йорданов е награден със следните три отличия:

-    Медал на директора  на Областна дирекция на полицията на Пардубицка област.
-    Мемориален сертификат на полицейските служби на Чешката Република
-    Паметен плакет на отдел „Полиция за чужденци“


21 авг 2019