МВР

ОД Русе

 

11 сеп 2020

НА 14 СЕПТЕМВРИ ОГНЕБОРЦИТЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА ЧЕСТВАТ СВОЯ ОФИЦИАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИКДатата 14 септември е обявена за професионален празник на служителите в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” с Решение № 385 от 1995г. на Министерския съвет на Република България, с което е възстановена традицията по решение на "Първия пожарникарски събор", проведен на тази дата през 1905 г. По утвърдена традиция с честването на празника се провежда „Седмица на пожарната безопасност ”, като тази година е предвидено да се проведе от 14 до 18 септември.

„Седмицата на пожарната безопасност“ има за цел повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при инциденти, издигане престижа на професията и доверието на хората, както и популяризиране на всички дейности, осъществявани от ГДПБЗН – МВР.
Тази година, заради въведените в страната противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID 19, част от традиционните чествания и събития на русенската пожарна, свързани с масово събиране на хора, няма да се състоят, а други ще протекат само в присъствието на служителите от звената на регионалната дирекция.

В рамките на седмицата е предвидено обявяване на приемни с открити телефони за граждани за запитвания и предложения,  както следва:

РДПБЗН–Русе:  (082) 882 292, 882 226

Първа РСПБЗН-Русе:  (082) 882 368

Втора РСПБЗН-Русе:  (082) 882 393

РСПБЗН-Бяла:  0817 72775

РСПБЗН-Ветово:  08161 2875

РСПБЗН-Сливо поле:  08131 2897

РСПБЗН-Две могили:  08141 2038

Сектор СОД: (082)  882 465

 

 

Допълнително информация в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, както и за работата на структурите на ГДПБЗН-МВР, може да бъде намерена в страницата на ГДПБЗН-МВР: http://www.nspbzn.mvr.bg; информационния сайт: http://pojarna.com; фен-страницата на ГДПБЗН-МВР във facebook “Пожарна безопасност и защита на населението”.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РДПБЗН - РУСЕ

ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

От началото на годината екипите от РДПБЗН-Русе са реагирали общо на 1200 броя сигнали за възникнали произшествия, срещу 1054 бр. за същия период на 2019 година. Пожарите с нанесени преки материални загуби са общо 195 броя, като през същия период на 2019 г. са били също 183 броя. Разпределението по отрасли е както следва:

- Жилищно стопанство, дейности на домакинства - 56%;
- Транспорт, складиране и пощи  –  23%;
- Водопровод, канализация и сметосъбиране – 6.8%;
- Горско стопанство  –  8 %;
Търговия и ремонт –  3.2%;
- Хотелиерство и ресторантьорство; образование;  култура и спорт –  общо 3 бр., 2.4 %;
- Селско и рибно стопанство – 2%;
- Енергетика и др. дейности -  под 1%.

Увеличен е броят на пожарите възникнали в резултат на късо съединение, неправилно ползване на отоплителни уреди и небрежност при боравене с открит огън.

Вследствие на високите температури и силения вятър през летния период възникнаха 18 пожара в горски територии. Статистиката отчита най-тежката година от десетилетие. Въпреки създадената организация за извършване на наблюдения от служители на държавни и общински горски предприятия от пожари бяха засегнати 922 дка – 7 пъти повече от същия период на 2019 г. По голямата част от възникналите пожари е вследствие на неизвършена дейност по почистване на сервитутите около пътища и железопътни линии. Въпреки многократните предупреждения от пожарната и средствата за масово осведомяване, не малка част от пожарите възникнаха в следствие на човешка небрежност при използването на открит огън за почистване на личните дворове. За първи път тази година за разузнаване на горските пожари се използваха дронове.

Пожарната изказва благодарност на всички участвали при гасенето на пожарите. Изключително полезна беше помощта им при овладяване на пожарите в кв. Средна кула, с. Батин, с. Бъзън, с. Червена вода, с. Ново село, с. Просена, с. Щръклево и гр. Сливо поле.

Аварийно-спасителна дейност (АСД) е извършвана в 65 случая. Оказвана е помощ при спасяване на хора, животни, за отстраняване на паднали дървета, опасни предмети и др. Девет пъти е оказвана логистична помощ на Регионална „Здравна инспекция“ – Русе във връзка с изпълнение на въведените противоепидемични мерки за COVID-19.

При 156 случаи, екипите на РДПБЗН-Русе са оказали техническа помощ в това число при 32 пътнотранспортни произшествия. Запазва се броя (35) на подадените лъжливи сигнали и повиквания. В 85% от случаите, сигналите са добронамерени и най-често са подавани от заблудили се лица.

При пожари са загинали четири човека, вследствие на битови инциденти. При два от случаите причината за пожара е неправилно ползване на газови уреди (пропан-бутан). В третия случай се касае за битов инцидент, при който е проявена небрежност при боравене с открит огън (палене на свещ). В четвъртия случай пожарът е възникнал в резултата на късо съединение. Пострадалите са 14 човека при 12 произшествия.

И през настоящата година се запазва тенденцията, че възникналите пожари, при които са загинали или пострадали граждани са пряко свързани с човешкия фактор – невзети мерки  за осигуряване на пожарната безопасност преди отоплителния сезон, небрежност и/или подценяване на опасността. Загиналите хора са в пенсионна възраст над 70 години, хора трудно или бавно подвижни.

ПО-ХАРАКТЕРНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ:
- На 10.06.2020 година екипите на Втора РСПБЗН-Русе са реагирали на сигнал за паднал работник в цистерна за газ „Пропан-бутан“, който, до пристигане на екипите ни е починал;
- На 06.07.2020 г. в 15:27 часа в група „Оперативен център“ на РДПБЗН – Русе, чрез тел. 112,  е получено съобщение за пожар в Държавна опера Русе, намираща се на адрес пл. „Света Троица“ 7. Към мястото на инцидента незабавно са изпратени пет екипа с  противопожарни автомобили и автомеханична стълба, а впоследствие са привлечени и допълнителни сили и техника. При пристигане екипите са установили, че произшествието е възникнал на покрива на сградата, където са били извършвани ремонтни дейности. Персоналът в сградата и работниците са се били евакуирали, като на покрива е останал един от работниците, който минути по-късно е спасен от пожарникарите от горящия покрив невредим, с помощта на стълбата.


ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

За формиране на необходимото поведение и действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации бяха сформирани съвместни мобилни екипи между ОДМВР-Русе и РДПБЗН-Русе за посещения в населените места. Бяха проведени срещи в 17 населени места на територията на област Русе, на които бяха обсъдени въпроси за мерките за пожарна безопасност по време на отоплителния сезон.

Регионалната дирекция много добре взаимодейства със структурите на „Социално подпомагане“ по места, както с обществени и общински организации, при които се извършиха съвместни дейности по време на кампании (беседи, експертно участие в инструктажи, разпространение на брошура и др.)

Чрез регионалния говорител на МВР на Дирекция „Пресцентъра и връзки с обществеността” се изготвят и публикуват материали на страницата http://publicmvr.mvr.bg/.

През първите три месеца на годината приоритетно беше обърнато внимание на обучението по защита при бедствия и пожарна безопасност на деца и ученици, преподаватели в системата на предучилищното и училищното образование.


КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ

Въпреки обявеното на 13.03.2020 г.  извънредно положение на територията на Р България във връзка с пандемията от COVID-19 дейността по направления  Държавен противопожарен контрол и контрол по ЗЗБ в РДПБЗН-Русе се извършва без прекъсване през целия период до настоящия момент. Всички планирани проверки са извършени в срок без отлагане.

Извършени са планираните дейности свързани с обследване на аварийната готовност и изясняване техническото състояние на рисковите съоръжения и инсталации в обектите.

 

ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

От началото на годината служителите, осъществяващи Държавен противопожарен контрол, са извършени общо 1180 проверки (в т.ч. комплексни, контролни, тематични, по изпълнение на предписаните мероприятия, съвместно с други ведомства и служби, по сигнали и предложения и по искания на заинтересовани лица).

При извършените проверки са констатирани общо 738 нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в обекти и строежи, като са предписани мероприятия за изпълнение. Общо за годината са предприети 38 административно-наказателни мерки.

 

 

ЗА 4-ТА ПОРЕДНА ГОДИНА РУСЕНЦИ СТАНАХА АБСОЛЮТНИ ШАМПИОНИ НА БЪЛГАРИЯ В СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ПОЛИЦЕЙСКА ЛИЧНА ЗАЩИТА И КАРАТЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА МВР

Отборът на ОДМВР – Русе отново завоюва първото място в комплексното класиране, като грабна серия шампионски места в отборните и в индивидуалните дисциплини ​


 

В съответствие с Общия регламент за организиране и провеждане на Републикански преглед по полицейска лична защита, утвърден от Главния секретар на МВР, от 09 до 11 септември 2020 г., в град Кранево се проведе трети етап – финално състезание по полицейска лична защита и Републиканско първенство по карате за служители на МВР, организирани от „Спортна асоциация – МВР“.
В рамките на спортното събитие се състояха състезания по:
* Полицейска лична защита – дисциплина „Полицейска практика”, съгласно Общия регламент за организиране и провеждане на републиканския преглед по полицейска лична защита за 2020 г.
* Карате – дисциплини „ката“ и „кумите”, съгласно съдийския правилник на Световната карате федерация (WKF).

ОДМВР – Русе взе участие с два отбора: „ОДМВР – Русе 1“ в състав Станислав Георгиев и Теодор Иванов, „ОДМВР – Русе 2“ с членове Светослав Бодуров и Сашо Петров. Русенските състезатели премериха сили в отборната надпревара по полицейска лична защита, като в оспорваната надпревара с колегите си от цялата страна, на финала се наложи двата русенски тима да се изправят един срещу друг в битката за купата. В крайна сметка Отборът „Русе -2” в състав Бодуров и Петров  зае първото място и стана републикански шампион на България в полицейската лична защита, следван на втора позиция от другите русенци Георгиев и Иванов.

При индивидуалните срещи в карате, в дисциплината „ката“ – русенецът Светослав Бодуров заслужено отново стана първи при мъжете.

В дисциплината „кумите“, в категория до 75 кг, русенският състезател Станислав Георгиев се класира на първо място, а друг русенец – Сашо Петров на трето място. В категорията до 85 кг в същата дисциплина, Светослав Бодуров стана шампион, оглавявайки класирането. А в отборните състезания по карате „кумите” за мъже отборът на ОДМВР – Русе е заел трета позиция.

В крайното комплексно класиране на Републиканските състезания по полицейска лична защита и карате за служители на МВР заслужено служителите на ОДМВР - Русе станаха шампиони на България за четвърти пореден път, като заеха първото място, оставяйки зад себе тима на Академията на МВР.  *** Спортът „Полицейска лична защита” е създаден за практикуване от служителите с полицейски правомощия и се явява съществена част от целия процес на обучение в системата на МВР. Дисциплините са с подчертано специализиран характер и симулират ситуации близки до реалните. Независимо, че придобитите умения се изграждат в един процес, подчинен на спортни правила, необходими са решителни, безкомпромисни и творчески действия. Постигнатите спортни резултати са показател за равнище на професионална подготовка.

Целта при упражняването на спорта „Полицейска лична защита” е изграждане и запазване на постоянно високо ниво на тренираност на полицейските служители през целия трудов път.

 

11 сеп 2020

ТЪРСИ СЕ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ЖЕНА


Възрастна жена е била установена в русенския квартал „Възраждане“, след като граждани са сигнализирали в общината, че е била забелязана да води скитнически начин на живот в различни райони на квартала. Тя е открита зад блок „Клокотница“, след което отведена и настанена в специализирано заведение.

Жената няма документи за самоличност и не отговаря адекватно на въпроси, свързани с името й, къде живее и за евентуални нейни близки, които биха могли да се погрижат за нея.

За случая са информирани служители на Второ РУ, които са започнали работа по установяване на самоличността й.
От полицията търсят съдействие и от граждани, с оглед получаването на повече информация.


Гражданите, които разпознаят жената и/или имат допълнителна информация, която може да помогне за установяване на самоличността й, могат да сигнализират във Второ РУ на тел. (082) 882 443, както и на тел 112. 
11 сеп 2020

ОБЩО 7783 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НОВИ ДОКУМЕНТИ – ЛИЧНИ КАРТИ, ПАСПОРТИ И ШОФЬОРСКИ КНИЖКИ СА ПРИЕТИ ПРЕЗ АВГУСТ В ЗВЕНАТА „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“ И СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ ПРИ ОДМВР - РУСЕ

16 577 граждани в русенско трябва да подменят личните си карти до края на годината. Напомняме, че може да се подават заявления за подмяна на документите и преди да е изтекъл срокът на валидност, без ограничение

 

 

До края на 2020 година в звената на сектор  „Български документи за самоличност” при ОДМВР – Русе предстои да бъдат подменени документите за самоличност с изтичаща валидност на гражданите с постоянен адрес на територията на ОДМВР - Русе, както следва:

 • Лични карти – 16 577;
 •  Паспорти – 8 696;
 • Свидетелства за управление на МПС – 13 839.

 

 

 

 

 

 

ОДМВР-Русе: Изтичаща валидност на ЛК, паспорти и СУМПС по месеци за 2020 г. и 2021 г.

Период

Лични карти

Паспорти

СУМПС

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

Януари

39

3 175

269

999

153

2 322

Февруари

44

2 201

318

919

101

1 438

Март

74

2 289

501

1 076

198

1 559

Април

157

1 566

531

921

304

1 134

Май

281

1 784

483

913

473

1 101

Юни

483

1 894

769

1 400

689

1 221

Юли

832

2 566

980

1 532

1 033

1 377

Август

1 353

2 553

1 223

1 953

1 268

1 448

Септември

2 626

3 248

1 061

1 183

2 034

1 927

Октомври

3 787

3 027

886

822

2 716

1 776

Ноември

3 113

2 885

745

828

2 370

1 689

Декември

3 788

3 778

930

689

2 500

1 619

Общо:

16 577

30 966

8 696

13 235

13 839

18 611

Общо за 2010-2019 г.:

1 064

18 051

6 416

Забележка: Данните са актуални към 31.08.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-голям брой изтичащи лични карти, видно от справките на сектор „БДС“ /таблица горе/, има през последните месеци т.г., като по-големият наплив се очаква в края на годината, когато ще изтече и 6-месечното удължаване на валидността на документите, което бе прието, заради извънредното положение.

Припомняме, че с Държавен вестник бр.28, обн. 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че  срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.  се удължава с 6 месеца.
Трябва да се има предвид, че в посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

При стриктно спазване на противоепидемичните изисквания и създадена организация за по-ефективно обслужване, звената на ОДМВР - Русе функционират в пълния си капацитет и гражданите могат да подават заявления за издаване на нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

 

Предоставяме информация за натовареността на сектор БДС и сектор Пътна полиция при ОДМВР – Русе през месец август 2020 г.

 

ПРИЕТИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕЗ М. АВГУСТ

 

лична карта

паспорт

СУМПС

общо

 

ОДМВР

2774

845

0

3619

 

РУ-Бяла

329

58

166

553

 

РУ-Ветово

402

142

91

635

 

РУ-Две могили

383

109

165

657

 

РУ-Сливо поле

403

93

150

646

 

сектор ПП

0

0

1673

1673

 

ОБЩО

4291

1247

2245

7783

 

 

 

ПОЛУЧЕНИ ГОТОВИ ДОКУМЕНТИ ПРЕЗ М. АВГУСТ

лична карта

паспорт

СУМПС

общо

ОДМВР

2743

1101

0

3844

РУ-Бяла

344

88

214

646

РУ-Ветово

379

215

81

675

РУ-Две могили

376

153

160

689

РУ-Сливо поле

363

142

144

649

сектор ПП

0

0

1741

1741

ОБЩО

4205

1699

2340

8244

 

 

 

СТАТИСТИКА ЗА ОБСЛУЖЕНИ ГРАЖДАНИ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЗА М.АВГУСТ

 

обслужени граждани

средно на ден

средно на час

ОДМВР

7463

356

45

РУ-Бяла

1199

57

 

РУ-Ветово

1310

62

 

РУ-Две могили

1346

64

 

РУ-Сливо поле

1295

62

 

сектор ПП

3414

163

 

ОБЩО

16027

764

 

 

 

 

 

Предвид очаквания голям брой граждани, които ще се наредят на гишетата през тази и следващата година, както вече Ви информирахме, се въведоха някои промени, които да улеснят хората и да облекчат натоварването в звената на сектор „БДС“ при ОДМВР – Русе.

Напомняме:

 • РАБОТНОТО ВРЕМЕ на сектор БДС в сградата на ОДМВР-Русе, както и в звената в районните управления, в градовете Бяла, Две могили, Сливо поле и Ветово, а също и на гишетата /СУМПС/ в сектор „Пътна полиция“ е БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В ЧАСОВЕТЕ ОТ 08:30 ДО 17:30 ЧАСА.

Възможна е временна промяна в работното време на звената „БДС“ в районните управления в областта /в градовете Бяла, Ветово, Сливо поле, Две могили/. Промяната ще се налага при ползването на полагаемите отпуски от служителите. В тези периоди, тъй като обслужването ще се извършва само от един служител, ще се работи с прекъсване от един час - обедна почивка.

Гражданите могат да се информират дали има промяна на работното време в съответното звено в РУ  (на място или по телефон в конкретното районното управление) или на информация в сектор БДС в ОДМВР – Русе на тел. (082) 882 262 .

Промяната не важи за обслужването в сектор БДС в сградата на ОДМВР – Русе, където цикълът за обслужване на граждани се поддържа без прекъсване на работното време. 

 • Напомняме, че  можете да подадете заявление за подмяна и преди да е изтекъл срокът на валидност, без ограничение.
 • Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от Областна дирекция на МВР - Русе, имат възможност да подават заявления за издаване на български документи за самоличност във всяко едно от звената "Български документи за самоличност" в областта:  в ОДМВР-Русе; РУ-Бяла; РУ-Две могили; РУ-Сливо поле и РУ-Ветово. Тази възможност бе въведена с цел облекчаване на натоварването и по-голямо удобство за гражданите, които могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.
 • Родители на дете, навършило 14 – годишна възраст, са задължени в 30 (тридесет) дневен срок от навършване на възрастта, да подадат заявление за издаване на лична карта. За издаване на документа е необходимо да се представи Акт за раждане на детето (оригинал и копие от него). Заявлението се подава в присъствие на детето и на един от родителите. При наличие на валиден международен паспорт, издаден на името на детето, той се представя в сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Русе. В този случай не се представя Акт за раждане.
 • При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева. Санкцията е валидна и за родител, не направил необходимото да издаде лична карта на детето си.
 • С цел ограничаване разпространението на заболяването COVID 19 в подразделенията на ОДМВР - Русе са въведени следните противоепидемични мерки: в помещенията, където се извършва административно обслужване на граждани в сектори „Български документи за самоличност”, сектор „Миграция” и сектор „Пътна полиция”, се въвежда режим, при който на гишетата не се допуска струпване на повече хора. Административното обслужване се осъществява при ограничаване на прекия достъп и спазване на разстояние, както между гражданите, така и между обслужващи и обслужвани лица.
  При извършване дезинфекция на помещенията временно се ограничава обслужването на граждани.

 

*** Друга полезна информация:

***  По-подробна информация, касаеща издаването на документи и административното обслужване на гражданите, можете да потърсите в портала на МВР – в сайта на Дирекция "Български документи за самоличност"

08 сеп 2020

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО