МВР

ОД Русе

 

Сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция"

Сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция" осъществява следните дейности:

  • охрана на обществения ред, борба с престъпността, конвойна дейност, контрол над общоопасните средства;
  • профилактична дейност по отстраняване причините и условията за извършване на престъпления и нарушения на обществения ред;
  • издава разрешения и контролира осъществяването на частна охранителна дейност;
  • извършва проверки за установяване самоличността на лица, задържа, предупреждава, извършва личен обиск и проверява личните вещи на лица;
  • настанява лица в заведения за отрезвяване и в домовете за временно настаняване;
  • сключва договори между МВР и заинтересованите лица за охрана на обекти.