МВР

ОД Русе

 

Сектор "Пътна полиция"

Структура

Сектор "Пътна полиция" е част от Отдел "Охранителна полиция" с ръководител комисар Божидар Петков. Служителите на сектора са подчинени на Началника на Сектор "Пътна полиция" главен инспектор Михаил Манов. В Сектора съществуват три групи:

  • Група “Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”/ОД, ПК и ПД/ - началник старши инспектор Стилиян Станев, тел. за връзка 082882804;
  • Група “Регистрация и отчет на пътните превозни средства и собствениците им”/РОППСС/ - тел. за връзка 082882821;
  • Група “Отчет на пътнотранспортните произшествия, на административно наказателната дейност и информационно-аналитична дейност” /ОПТП, на АНД и ИАД/ -  тел. за връзка 082882813.

Контакти и приемно време:

   - тел. 082882400 – за ПТП настъпили на територията на областта;

   - тел. 112 – Единна национална система за спешни повиквания;

   - тел. 082882801 – Дежурен ПТП в Сектор "Пътна полиция" през работни дни за времето от 07.00 часа до 19.00 часа.

 

Началник Сектор "Пътна полиция" – главен инспектор Михаил Манов, приемно време: вторник от 14.00ч. до 16.00 часа.