МВР

ОД Русе

 

Районно управление - Сливо поле

Адрес и телефон: 


Адрес 7060, гр. Сливо поле, ул. “Панайот Волов” №2;

тел. 08131/2249, 082/882553 - дежурен; ЕЕН тел.112.


Район на действие:

Обслужва територията на Община гр.Сливо поле, с площ 276,5 кв.км, намираща се в североизточната част на Област Русе. На север територията граничи със р.Дунав по протежение на 24 км, където преминава държавната граница на Р.България с Р.Румъния . През обслужваната територия преминават следните пътни артерии: ГП ІІ-21 Русе – Силистра – 21км; ІІІ-21001 Сливо поле – Кубрат – 16км и ІV клас междуселищни общински пътища – 49км. На тази територия се намират 11 населени места: гр.Сливо поле и селата Бабово, Борисово, Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Ряхово, Стамболово, Черешово и Юделник.


Основната дейност: 

Предотвратяване и противодействие (в т.ч. разследване) на престъпността, опазване на обществения ред и работа по безопасност на движението - целяща опазване живота, здравето и имуществото на гражданите и собствеността на юридическите лица.

 

В управлението се извършват следните административни услуги:

- издаване на Български лични документи (обикновени поръчки със срок за изпълнение 30 дни и бързи поръчки със срок за изпълнение 3 дни);
- регистрация на чужди граждани пребиваващи в Р България;
- покани-декларации за посещение на чужди граждани в Р България;
- издаване на разрешителни за съхранение и носене на оръжие (в това число и пневматично);

 

Дежурен в РУ - денонощно - тел.0831/2249; 082/882553; ЕЕН тел. 112

 

Началник на РУ - Сливо поле: Валери Иванов
Приемен ден: сряда от 10:00 - 12:00 ч. и от 14:00 - 16:00 ч. 

Приемни дни в РУ:Началник на РУ
   сряда: 10-12.00ч.; 14-16.00ч.

 

Гише "Български лични документи"
   понеделник - петък: 08.30 - 12.00ч.; 13.00 - 16.30 ч.


 

Мл. полицейски инспектор “Контрол на общоопасните средства” Данаил Борисов 
   понеделник и четвъртък: 09.00 - 11.45 ч.; 13.30 - 17.00 ч.

 

Полицейски инспектор Венета Сорева
Обслужван район:
територията на с. Борисово и гр.Сливо поле, с.Борисово, с.Кошарна, с.Стамболово, с.Юделник
Приемна: с. Борисово
   летен сезон – вторник: 16.00 - 18.00 ч.
   зимен сезон – вторник: 16.00 - 18.00 ч.

Полицейски инспектор Динко Димов
Обслужван район: територията на с.Малко Враново, с.Черешово  и с.Бабово, с.Бръшлен, с.Голямо Враново и с.Ряхово,
Приемна: с. Малко Враново
   летен сезон – вторник: 16.00 - 18.00 ч.
   зимен сезон – вторник: 16.00 - 18.00 ч.

Приемна: гр.Сливо поле в РУП-Сливо поле
   летен сезон – вторник и четвъртък: 16.00 - 18.00 ч.
   зимен сезон – вторник и четвъртък: 14.00 - 16.00 ч.

Младши полицейски инспектор Ваклин Милев
Обслужван район: територията на кв. Сливица, гр.Сливо поле
Приемна: гр.Сливо поле в РУ
   летен сезон – понеделник: 13.00 - 18.00 ч. и петък: 08.00 - 13.00 ч.
   зимен сезон – понеделник: 13.00 - 17.00 ч. и петък: 09.00 - 13.00 ч.


Младши полицейски инспектор Веждет Халилов
Обслужван район:
 територията на гр. Сливо поле 
Приемна:  гр.Сливо поле в РУ
   летен сезон – понеделник: 17.00 - 19.00 ч. и петък: 10.00 - 12.00 ч.
   зимен сезон – понеделник: 16.00 - 18.00 ч. и петък: 10.00 - 12.00 ч. 


Младши полицейски инспектор Боян Русев
Обслужван район: територията нас.Кошарна и с.Стамболово
Приемна: с.Стамболово в сградата на кметството
   летен сезон – четвъртък: 16.00 - 18.00 ч.
   зимен сезон – четвъртък: 13.00 - 16.00 ч.

Приемна: с.Кошарна в сградата на кметството
   летен сезон – вторник: 16.00 - 18.00 ч.
   зимен сезон – вторник: 13.00 - 15.00 ч.


Младши полицейски инспектор Станимир Стоянов
Обслужван район: територията на с.Юделник
Приемна: с.Юделник в сградата на кметството
   летен сезон – понеделник: 08.00 - 11.00 ч. и сряда: 17.00 - 19.00 ч.
   зимен сезон – понеделник: 08.00 - 11.00 ч. и сряда: 15.00 - 17.00 ч.


Младши полицейски инспектор Йордан Йорданов
Обслужван район: територията на с.Ряхово
Приемна: с.Ряхово в сградата на кметството
   летен сезон – понеделник: 13.00 - 18.00 ч. и петък: 08.00 - 13.00 ч.
   зимен сезон – понеделник: 13.00 - 17.00 ч. и петък: 09.00 - 13.00 ч.


Младши полицейски инспектор Борис Симеонов
Обслужван район: територията на с.Бабово и с.Бръшлен
Приемна: с.Бабово в сградата на кметството
   летен сезон – четвъртък: 16.00 - 18.00 ч.
   зимен сезон – четвъртък: 13.00 - 16.00 ч.
Приемна: с.Бръшлен в сградата на кметството
   летен сезон – вторник: 16.00 - 18.00 ч.
   зимен сезон – вторник: 13.00 - 15.00 ч.


Младши полицейски инспектор Нурхан Хакъ
Обслужван район: територията на с.Голямо Враново
Приемна: с.Голямо Враново в сградата на кметството
   летен сезон – понеделник: 17.00 - 19.00 ч. и петък: 10.00 - 12.00 ч.
   зимен сезон – понеделник: 16.00 - 18.00 ч. и петък: 10.00 - 12.00 ч.