МВР

ОД Русе

 

Сектор "Противодействие на икономическата престъпност"

Сектор “Икономическа полиция” осъществява дейността си в тясно сътрудничество с другите държавни и обществени органи и институции, ангажирани с контрол върху икономическите процеси и взаимоотношения –  Национална агенция по приходите, Инспекция по труда, Комисия за защита правата на потребителите, Инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, Дирекция по строителен надзор, Служба по метрология и стандартизация и технически надзор, асоциации за защита на интелектуалната собственост и др. Разследванията в сектора се инициират от сигнали и жалби на граждани и други институции, публикации в медиите и чрез възлагане от органите на прокуратурата. Гражданите, станали жертва на корупция, измами, престъпления по служба, измами с неистински парични знаци или други икономически престъпления, могат да потърсят съдействие направо в сектор “Икономическа полиция” и неговите звена в районните полицейски управления в областта.

Основни задачи на сектора са:

Да предотвратява, разкрива и участва в разследването на престъпления по линии:
   - промишленост, строителство, транспорт;
   - селско стопанство, търговия, туризъм;
   - бюджетни организации и организации с идеална цел;
   - финансово-кредитна система и застрахователно дело;
   - митници и данъчна администрация.
Провежда оперативно-издирвателни мероприятия за предотвратяване, пресичане, документиране и разкриване на икономически престъпления.
Взаимодейства с държавните, съдебните и обществените структури в борбата с икономическата престъпност.