МВР

ОД Велико Търново

 

07 юли 2021

Полезна информация от сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР - В. Търново

 

През 2021 г. се очаква личните документи на много граждани да изтекат и да се наложи подновяването им.

До края 2021 г. в област Велико Търново предстои подмяната на приблизително 20 817 лични карти, 8 259 паспорта и на 12 430 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Това означава, че пред гишета БДС е възможно образуване на опашки от граждани.

Напомняме, че заявления за издаване на БЛД може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт във всяко районно управление, звено „Български документи за самоличност“ (БДС), на територията на областната дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес. В рамките на работното време на съответните звена, гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено БДС на територията на областта по постоянния им адрес. Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.

Създадена е възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява организиран прием на заявления за издаване на БЛД – по предварително създадената организация и при стриктно спазване на всички разпоредени здравни противоепидемични мерки.

Удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгл. разпоредбата на § 10, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците), се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина - при условията на реципрочност.

Граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги и да ги подадат онлайн на адрес: https//e-uslugi.mvr.bg, където могат да се информират подробно за условията за подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност по електронен път.

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева.

Работно време от понеделник до петък:

- сектор БДС при ОДМВР – Велико Търново от 7.30 ч. до 17.30 ч. без прекъсване;

- звена БДС в РУ – Горна Оряховица и Свищов от 8.30 ч до 17.30 ч. без прекъсване;

- звена БДС в РУ – Елена, Павликени, Полски Тръмбеш и Стражица от 8.30 ч. до 12.00 ч. и 13.00 ч. до 17.30 ч.


Беседи по пътна безопасност в училища и детски градини в област В. Търново

Инициативата е по повод, обявеният от Областна администрация месец октомври за „Месеца на пътната безопасност“

Служители на сектор „Пътна полиция“, „Детска педагогическа стая“ и РУ при ОДМВР – В. Търново проведоха множество беседи за пътната безопасност с деца от детски градини и училища на територията на областта. Целта е в ранна възраст децата да усвоят правилата за безопасно движение, обозначените места за пресичане на пътното платно, безопасните места за игра и управление на велосипеди и тротинетки, както и предпазващата екипировка за тях, за да се сведат до минимум инцидентите на пътя с малолетни и непълнолетни.

На по-малките бяха показани екипировката и отличителните  знаци на полицейските служители и патрулните автомобили, както и помощните средства, използвани в ежедневната дейност на служителите, занимаващи се с контрол на пътното движение.

С по-големите бяха дискутирани правилата, които трябва се спазват в обществото и санкциите, в случай, че същите се пренебрегват.

Акцентирано беше и върху проблемите с шофирането без необходимото свидетелство за управление на превозно средство, употребата на алкохол и наркотични вещества.   

Полицейските служители бяха приятно изненадани от познанията на децата, радушното посрещане и интересът към засегнатите теми и им препоръчаха ежедневно да прилагат наученото и на практика.

Превантивната работа с подрастващите по различни актуални теми, касаещи дейността на полицията ще продължат и занапред. 
DSC_0014 DSC_0029 DSC_0027 DSC_0013 DSC_0025 DSC_0037 DSC_0067 DSC_0031


21 окт 2021

Служители на ОДМВР – В. Търново отново доказаха, че работят с професионализъм и с грижа за хората

Поредното благодарствено писмо получи областната дирекция от граждани, впечатлени както от професионализма, бързата и адекватна реакция, така и от проявеното внимание и човещина от страна на полицейските служители.
В началото на септември тази година възрастно семейство от В. Търново е станало поредна жертва на джебчийка. Съпрузите, разделили се със спестяванията и личните документи на мъжа, подали жалба в полицейското управление. Въпреки, че не се надявали на положителен резултат от намесата на полицията, останали впечатлени от вниманието и отзивчивостта на служителите още докато давали сведения. След близо месец усилена, работа служители от полицейските управления във В. Търново и Г. Оряховица установили и задържали извършителката, а откраднатите пари и документи – върнали на семейството.
„Забелязвам, че в последните години работата на полицията в област В. Търново се промени. Явно заслугата е и на ръководството. Видяхме това и по време на карантината, когато служителите съдействаха по всички възможни начини и то не само на възрастните хора. Нашите полицаи се превръщат в пазители. Тези момчета се занимават със всичко и го правят със сърце. Осъзнаваме, че никак не е лесно и им пожелаваме Бог да ги пази! Благословени Вие и целия Ви екип? Бъдете здрави!Благодарим Ви!“, пише в писмо до директора на ОДМВР – В. Търново семейството, впечатлено от положителния развой.
Ръководството на областната дирекция приема благодарността, като жест на засвидетелствано уважение на хората, което насърчава професионализма, отговорността и личната ангажираност – качества, които са неразделна част от ежедневието на служителите, но често остават незабелязани. Полицаите , пряко ангажирани със случая ще бъдат адекватно поощрени за компетентната работа.


12 окт 2021

В ход е операция за контрол на товарните автомобили и автобусите

От днес до 17 октомври е в ход специализирана полицейска операция за контрол на товарните автомобили и автобусите. Действията се провеждат на територията на цяла Европа във всички страни-членки на Европейската мрежа на службите на Пътна полиция, Roadpol.
Проверките у нас се осъществяват от смесени екипи – на Пътна и Охранителна полиция, и на служители от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“.  Основното, за което ще се следи е спазване на времето за почивка, недопускане на претоварване на товарните автомобили, спазване на скоростните режими, недопускане на управление след употреба на алкохол или наркотични вещества. 
В календара на Roadpol са предвидени 4 пъти в годината операции за контрол на товарните автомобили и автобусите – във всеки един от сезоните. Причината за това са сериозните щети, които настъпват след пътни инциденти с участието на подобен тип превозни средства.


11 окт 2021

ЗА ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача