МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

гр. П.Тръмбеш. ул. "Търговска" № 77, тел 06141 / 69 31, 50 33, е-mail адрес: [email protected], [email protected]

 

Районно управление - П.Тръмбеш обслужва община П.Тръмбеш с територия 472 кв.км и население към 01.02.2011 г. - 14 451 жители. В общината има 1 град и 14 села.

 

 

Началник: МАРИН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ

Приемни дни: четвъртък 14:00 - 16:00 ч.

 

 

Полицейски инспектори