МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ПАВЛИКЕНИ

 

 

РСПБЗН - Павликени обслужва общини Павликени и Сухиндол с територия 740 кв.км. и население 37 350 жители.

 

 

Началник: гл.инспектор ВАНЬО ЙОРДАНОВ ДЖАМБАЗОВ

Приемен ден: четвъртък 14:00 - 16:00 ч.

Телефон за контакт: 0610/52 436 и 0610/53 077

Административен пощенски адрес: гр. Павликени, ПК 5200, ул. „Филип Тотю“ № 4

Адрес на електронна поща на РДПБЗН: [email protected]