МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

 

РСПБЗН - Г.Оряховица обслужва общини Г.Оряховица и Лясковец. Населението на общините е 76 000 жители. В района има 3 града и 17 села.

 

 

Началник: гл.инспектор ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ

Приемен ден: четвъртък 14:00 - 16:00 ч.

Телефон за контакт: 0618/60 064

Административен пощенски адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. „Стоил Войвода” № 3

Адрес на електронна поща на РДПБЗН: [email protected]