МВР

ОД Велико Търново

 

К О С - Прием на граждани в сградата на ОДМВР Велико Търново и обособените за целта места в РУ по въпроси, свързани с прилагането на ЗОБВВПИ

Служители с полицейски правомощия по контрола над общоопасните средства от структурните звена на ОДМВР – В. Търново, които да извършват прием на граждани в обособените за целта места в РУ, и в основната сграда на ОДМВР по въпроси, свързани с прилагането на ЗОБВВПИ, както следва:

1. Инспектор Христина Кожухарова - ПИ /КОС/ в сектор ООРТП, отдел ОП при ОДМВР – В. Търново в основната сграда на ОДМВР – В. Търново, в помещението за прием на граждани, всеки петък от 10.00 часа до 12.00 часа, тел. 62 237.

2. Мл. ПИ /КОС/ в РУ при ОДМВР – В. Търново в работни дни, от понеделник до петък, за времето от 08.30 часа до 12:00 ч. и от 13.00 часа до 17.30 часа, както следва:

2.1. За РУ – В. Търново в сградата на РУ, във фоайето след входа вляво за помещенията, обособени за обслужване на граждани, находящо се в гр. В. Търново, ул. „Бачо Киро” № 7, тел. 62 313/ 62 314.
Мл. експерт Пламен Александров
- понеделник, сряда и петък от 08:30 часа до 12:00 часа;
- вторник и четвъртък от 13:00 часа до 17:30 часа.
Мл. експерт Йордан Попов
- понеделник, сряда и петък от 13:00 часа до 17:30 часа;
- вторник и четвъртък от 08:30 часа до 12:00 часа.
При отсъствие на един от горепосочените служители, приема на граждани се осъществява от другия служител, работещ по линия на КОС.

2.2. За РУ – Г. Оряховица в помещението за прием на граждани, намиращо се в сградата на РУ на ул. „Отец Паисий” №23, тел. 63 313.
Мл. експерт Свилен Зарзалиев - Мл. ПИ /КОС/ в РУ – Г. Оряховица.

2.3. За РУ – Свищов в помещението за прием на граждани, намиращо се в сградата на РУ на ул. „Ал. Константинов”5, ет. 1, стая № 4 и № 5, тел. 63 513.
Мл. експерт Светлин Игнатов - младши полицейски инспектор /КОС/ в РУ – Свищов.

2.4. За РУ – Павликени в помещението за прием на граждани, намиращо се в сградата на РУ на ул.” Панайот Венков” № 4, тел. 63 613.
Мл. експерт Милен Йорданов - Мл. ПИ /КОС/ в РУ – Павликени.

2.5. За РУ – П. Тръмбеш в помещението за прием на граждани, намиращо се в сградата на РУ на ул. „Търговска“ № 77, ет. 1, стая № 4, тел. 62 813.
Мл. експерт Йорданка Йорданова – Мл. ПИ /КОС/ в РУ – П. Тръмбеш.

2.6. За РУ – Елена в помещението за прием на граждани, намиращо се в сградата на РУ на ул.”Архитект Йордан Миланов” № 4 – сутерен, тел. 63 813.
Мл. експерт Тодор Никифоров – Мл. ПИ /КОС/ в РУ – Елена.

2.7. За РУ – Стражица в помещението за прием на граждани, намиращо се в сградата на РУна ул. „Д. Узунов”, № 12, ет. 2, тел. 62 923.
Мл. експерт Рашко Рашков – Мл. ПИ /КОС/ в РУ – Стражица.