МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЕЛЕНА

гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 40, тел. 06151 / 61 77, 61 57, е-mail адрес: [email protected], [email protected]

 

Районно управление - Елена обслужва общини Елена и Златарица. Населението на общините към 01.02.2011 г. е 13 425 жители.

 

 

Началник: ТОДОР ТОДОРОВ

Приемен ден: четвъртък 14:00 - 16:00 ч.

 

 

Полицейски инспектори