МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СТРАЖИЦА

гр. Стражица, ул. "Дончо Узунов" № 12, тел. 06161 / 20 02 , 25 01, е-mail адрес: [email protected], [email protected]

 

Районно управление - Стражица обслужва община Стражица с територия 524 кв.км и население към 01.02.2011 г. - 12 721 жители.

 

 

 

 

 

Началник: ДИМИТЪР ХРИСТОВ МИНКОВ

Приемен ден: четвъртък 14:00 - 16:00 ч.

 

 

Полицейски инспектори

 

Срещи с обществеността