МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - СВИЩОВ

 

 

РСПБЗН - Свищов обслужва община Свищов с територия 623 кв.км. и население 49 500 жители. В общината има 1 град и 15 села.

 

 

Началник: гл.инспектор СВЕТЛИН МИХАЙЛОВ

Приемен ден:  четвъртък  14:00 - 16:00 ч.

Телефон за контакт: 0631/60 160

Административен пощенски адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2

Адрес на електронна поща на РДПБЗН: [email protected]