МВР

ОД Пловдив

 

14 юни 2021

ВАЖНО: Информация за гражданите с изтичащ срок на валидност на личните документи

 

Предвид големия брой на лични карти, чийто срок на валидност изтича през тази година, и с оглед предотвратяване на евентуално напрежение в административното обслужване на граждани при издаване на български лични документи във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11 юли, ОДМВР – Пловдив отново напомня:

-         заявления за издаване на документи могат да се подават и преди изтичане на срока им на валидност.

-         за улеснение, гражданите могат да подават заявление за лична карта и/или паспорт според своето удобство или предпочитание в звено „Български документи за самоличност“ във всяко районно управление на територията на областта по постоянен адрес и съответно да ги получат от там.

-         във всички звена „БДС“ на ОДМВР – Пловдив има възможност за заплащане на административните услуги чрез ПОС терминално устройство.

-         удължаването на валидността на личните карти и паспорти се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина – при условията на реципрочност.

-         граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги и да ги подадат онлайн на адрес: https//e-uslugi.mvr.bg.

-         крайният срок за подаване на заявления за подновяване на лична карта е 30 дни след датата на изтичане на валидността й.

-         при неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20 до 150 лева.

-         при необходимост има готовност за удължаване на работното време на звената „Български документи за самоличност“, за което гражданите ще бъдат информирани своевременно.

По информация на сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Пловдив, до края на 2021 година изтича срокът на валидност на 58 600 лични карти, 34 500 паспорта и 36 700 свидетелства за управление на моторни превозни средства.

 

В помощ на гражданите, на които предстои да подменят документите си за самоличност в ОДМВР – Пловдив

08 юни 2021

Подменихте ли изтичащите лични документи?

До края на юни изтича валидността на 13 500 лични карти, 12 000 шофьорски книжки и 15 000 паспорта

Жителите на Пловдив и областта, които имат постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Пловдив, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи – лична карта, паспорт или СУМПС във всяко едно от 13-те звена на сектор БДС с обикновена услуга/ до 30 дни/.  Без значение от постоянни адрес всеки заявител може да посети най- близкото до него районно управление, в което се намира паспортната служба.  Единствено ако искате да се възползвате от експресна услуга, задължително трябва да посетите звеното на улица „Волга“ в областния град.  В момента всички звена работят без прекъсване от 08.30 до 17.30 часа, като при необходимост могат да преминат към удължено работно време. За улеснение на гражданите в най - натовареното звено в Първо РУ работи и трето гише за връчване на готовите документи. Изтичащи до края на годината са 63 500 лични карти, 36 300 паспорта и 38 700 шофьорски книжки.  За издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга, притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето, могат да се възползват от услугата чрез   „Портал  за  електронни  административни  услуги  на   Министерството  на  вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg . Готовите лични документи се получават в звеното където е подадено заявлението. Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за български лични документи без електронен подпис чрез сайта на Министерството на външните работи. С подробностите и условията може да се запознаете на адрес:   https://www.mfa.bg/bg/news/28436 

 

07 юни 2021

ЗА ОД НА МВР

Пожарна безопастност и защита на населението