МВР

ОД Пловдив

 

Отдел "Охранителна полиция"

 

Включва пет сектора,
осъществяващи дейности по:
• Опазване на обществения ред;
• Превенция на правонарушенията;
• Предотвратяване и участие в разкриването на престъпления;
• Осигуряване на сигурността при провеждане на масови мероприятия;
• Контрол на безопасността на движението по пътищата, на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства, на водачите на моторни превозни средства и на пътнотранспортните произшествия;
• Разрешение и контрол за ползване на общоопасни средства;
• Контрол на частната охранителна дейност;
• Конвоиране на лица в страната;
• Ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите на съответните звена.

 

СТРУКТУРА

Сектор "Охрана на обществения ред, териториална полиция и контрол над общоопасните средства"

Сектор "Пътна полиция"

Сектор „Специализирани полицейски сили”

Сектор „Общинска полиция Пловдив”

Сектор "Оперативна дежурна част и видеонаблюдение"

e-mail: [email protected]

 

галерия :