МВР

ОД Пловдив

 

РУ Първомай


Адрес: гр.Първомай, ул. “Зорница” № 1а
тел. градска линия : 0336/6 22 11 - дежурна част

e-mail:
[email protected]

Началник: главен инспектор Васил Костадинов
приемен ден: вторник от 10.00 до 14.00 часа

Началник група "КП"  старши инспектор Георги Георгиев
приемен ден: сряда от 09.00 до 17.00 часа

Началник група "ОП"  старши инспектор Жельо Парушев
приемен ден: четвъртък от 09.00 до 15.00 часа


гр. Първомай обслужва територия от 553 кв.км. на Община Първомай с население 30 965 жители.

Полицейски инспектори