МВР

ОД Пловдив

 


Информация за Полицейските инспектори, обслужващи
 
Районно Управление Раковски


ПЪРВИ РАЙОН:  обхваща гр. Раковски с прилежащата му територия.

мл. ПИ Пенко Колев                                                тел 03151/ 50 50

Приемно време:
гр. Раковски
,
кв. Ген. Николаево, ул. “Христо Ботев” № 41
сряда от 09.00 до 11. 00 часа и петък от 13.00 до 15.00 часа

ПЪРВИ МИКРОРАЙОН -обхваща част от кв. “Ген. Николаев” югоизточно от бул. “Г. Раковски”, северно от ул. “Москва” в отсечката между бул. „Г. Раковски“ и ул. “М. Добромиров”, източно от ул. “М. Добромиров” до изхода в посока гр. Брезово с прилежащото за този район землище.


ПИ Стефан Галибарски                                             тел 03151/ 50 50

Приемно време:
гр. Раковски
,
кв. Ген. Николаево, ул. “Христо Ботев” № 41
вторник от 09.00 до 12. 00 часа и четвъртък от 09.00 до 12. 00 часа

ВТОРИ МИКРОРАЙОН - обхваща част от кв. ”Ген.Николаево” северозападно от бул. “Г. Раковски”, южно от ул. “Москва” в отсечката между булеварда и ул. “М. Добромиров”, западно от ул. ”М. Добромиров” до изхода в посока гр. Брезово с прилежащото за този район землище.


ПИ Николай Мазгалов                                                    тел 03151/ 50 50

Приемно време:
гр. Раковски
,
кв. Секирово, бул. “Г. Раковски” № 171Б /бивша автогара/
понеделник от 13.00 до 16. 00 часа и сряда от 09.00 до 12. 00 часа

ТРЕТИ МИКРОРАЙОН - обхваща част от кв. ”Секирово” северозападно от бул. “Г. Раковски” от отводнителния канал до пощата, през центъра на квартала до ул. „Петър Богдан“, северната част от ул. “Петър Богдан” в отсечката между ул. „Никола Вапцаров“ и ул. “Трети март”, западно от ул. ”Трети март” до края на квартала с прилежащото за този район землище .


ПИ Димчо Динчев                                                        тел 03151/ 50 50

Приемно време:
гр. Раковски,
кв. Ген. Николаево, ул. “Христо Ботев” № 41
вторник от 13.00 до 15. 00 часа и четвъртък от 09.00 до 11.00 часа

ЧЕТВЪРТИ МИКРОРАЙОН - обхваща част от кв. „Секирово“ югоизточно от бул. „Г. Раковски“от отводнителния канал до градския стадион, през центъра на квартала до ул. „Петър Богдан, южната част от ул. „Петър Богдан“ в отсечката между ул. „Никола Вапцаров“ и ул. „Трети март“, източно от ул. „Трети март“ до края на квартала с прилежащото за този район землище.


ПИ Ася Камбурова                                                      тел 03151/ 50 50

Приемно време:
гр. Раковски,
кв. Ген. Николаево, ул. “Христо Ботев” № 41
сряда от 09.00 до 12. 00 часа и петък от 09.00 до 12.00 часа

ПЕТИ МИКРОРАЙОН - обхваща територията на кв. Парчевич с прилежащото за този квартал землище.


ВТОРИ РАЙОН: включва селата Шишманци, Белозем, Болярино и Чалъкови от община Раковски с прилежащите им землища.

ПИ Ангел Дъхтев                                                 тел 03151/ 50 50

Приемно време:
с. Белозем
,
ул. “Люлин” № 1 - понеделник от 09.00 до 11. 00 часа и петък от 13.00 до 15.00 часа

ПЪРВИ МИКРОРАЙОН -обхваща частта от село Белозем намираща се на север от улици “М. Марков” и “Люлин” с прилежащото землище и граници.


мл. ПИ Васко Бонев                    тел 03159/2033 с. Белозем и  03154/ 22 21 с. Чалъкови

Приемно време:
с. Белозем
,
ул. “Люлин” № 1 - вторник от 13.00 до 15.00 часа и сряда от 09.00 до 11.00 часа
с. Чалъкови кметството - понеделник от 09. 00 до 11. 00 часа и четвъртък от 13. 00 до 15. 00 часа

ВТОРИ МИКРОРАЙОН - обхваща частта от село Белозем намираща се на юг от улици “М. Марков” и “Люлин”, и село Чалъкови с прилежащите им землища.мл. ПИ Димитър Минчев                     тел 03159/20 33 с. Белозем и  03157/ 22 21 с. Болярино

Приемно време:
с. Шишманци -  в НЧ “Св. Св. Кирил и Методий” 1 ет.-понеделник от 09. 00 до 11. 00 часа и петък от 13. 00 до 15. 00 часа
с. Болярино кметството - вторник от 13. 00 до 15. 00 часа и сряда от 09. 00 до 11. 00 часа

ТРЕТИ МИКРОРАЙОН - обхваща селата Шишманци, Болярино с прилежащите им землища.ТРЕТИ РАЙОН:   включва селата Стряма, Момино село (от община Раковски) и селата Борец, и Пъдарско (от община Брезово).

ПИ Иван Василев                                                 тел 03153/ 23 23 с. Стряма

Приемно време:
с. Стряма
кметството 2 ет.-  понеделник от 09.00 до 11. 00 часа и сряда от 09.00 до 11.00 часа

ПЪРВИ МИКРОРАЙОН -обхваща частта от село Стряма намираща се на изток от улици „Иван Вазов“ и „Христо Ботев“ с прилежащото землище


ПИ Иван Василев                       тел 03153/ 23 23 с. Стряма и 03155 / 23 21 с. Момино село

Приемно време:
с. Стряма
кметството 2 ет.-  сряда от 09.00 до 11. 00 часа и петък от 15.00 до 17.00 часа
с. Момино село кметството 1 ет. - понеделник от 09. 00 до 11. 00 часа и четвъртък от 13. 00 до 15. 00 часа

ВТОРИ МИКРОРАЙОН -обхваща частта от село Стряма намираща се на запад от - улици „Иван Вазов“ и „Христо Ботев“и село Момино село с прилежащите им землища.мл. ПИ Тодор Ламбрев                      тел 03153/ 23 23 с. Стряма и 031992 / 22 21 с. Пъдарско

Приемно време:
с. Пъдарско кметството 1 ет.- понеделник от 09. 00 до 11. 00 часа и четвъртък от 13. 00 до 15. 00 часа
с. Борец кметството 2 ет.- вторник от 13. 00 до 15. 00 часа и петък от 09. 00 до 11. 00 часа

ТРЕТИ МИКРОРАЙОН -обхваща селата Пъдарско и Борец от община Брезово с прилежащите им землища.ЧЕТВЪРТИ РАЙОН:  обхваща гр. Брезово и  13 села от Община Брезово съответно: Тюркмен, Чоба, Свежен, Розовец, Бабек, Зелениково, Чехларе, Златосел, Дрангово, Отец Кирилово, Върбен, Стрелци и Сърнегор:

ПИ Красимир Друмчийски                                   

Приемно време:
с. Чоба - сряда от 09. 00 до 10. 30 часа
с. Тюркмен -сряда от 10. 00 до 11. 00 часа

ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - обхваща селата Тюркмен и Чоба с прилежащите им землища.ПИ Красимир Друмчийски                                   

Приемно време:
гр. Брезово - понеделник от 09. 00 до 10. 00 часа и петък от 14. 00 до 15. 00 часа
с.Чехларе - петък от 09.00 до 10.00 часа
с.Зелениково - петък от 11.00 до 12.00 часа

ВТОРИ МИКРОРАЙОН - гр. Брезово и селата Зелениково и Чехларе с прилежащите им землищамл. ПИ Стоян Муевски                                            тел.  03191/24 45 гр. Брезово                   

Приемно време:
с. Бабек -понеделник от 13. 00 до 14. 00 часа и сряда от 09.00 до 10.00 часа
с. Розовец - понеделник от 10.30 до 12.00 часа и сряда от 14.30 до 16.00 часа
с. Свежен -понеделник от 09.00 до 10.00 часа и сряда от 13.00 до 14.00 часа

ТРЕТИ МИКРОРАЙОН - селата Розовец, Бабек и Свежен с прилежащите им землища:мл. ПИ Стефан Бахчеванов                                           тел.  03191/24 45 гр. Брезово                   

Приемно време:
с. Отец Кирилово- сряда от 09. 00 до 11. 00 часа
с. Дрангово в кметството - вторник от 13.00 до 15.00 часа и петък от 09.00 до 11.00 часа
с. Златосел - четвъртък  от 13.00 до 15.00 часа

ЧЕТВЪРТИ МИКРОРАЙОН - селата Отец Кирилово, Дрангово, Златосел с прилежащите им землищамл. ПИ Йосиф Рабаджийски                                           тел.  03191/24 45 гр. Брезово                   

Приемно време:
с. Стрелци - вторник от 13. 00 до 15. 00 часа и петък от 09.00 до 11.00 часа
с. Сърнегор - сряда от 09.00 до 11.00 часа
с. Върбен - четвъртък  от 13.00 до 15.00 часа

ПЕТИ МИКРОРАЙОН - селата Върбен, Стрелци и Сърнегор с прилежащите им землища: