МВР

ОД Пловдив

 

Отдел "Криминална полиция"

 

Сектор "Престъпления против личността"

Сектор "Престъпления, свързани с грабежи"

Сектор "Престъпления против собствеността и културно - историческите ценности"

Сектор "Престъпления, свързани с незаконно пребиваване и преминаване на чужденци в страната и издирване"

Сектор "Престъпления, свързани с МПС, общоопасни средства и контингент"

Сектор "Престъпления, свързани с накотични вещества, детска престъпност и дом за настаняване на малолетни и непълнолетни"


e-mail: [email protected]