МВР

ОД Ловеч

 

29 сеп 2021

График за срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители на ОДМВР-Ловеч през месец октомври 2021 година

 

На територията на община Ябланица и община Луковит

 • 07.10.2021г. от 10.00ч. до 11.00ч.      с.Голяма Брестница
 • 07.10.2021г. от 11.00ч. до 12.00ч.      с.Златна Панега
 • 07.10.2021г. от 13.00ч. до 14.00ч.      с.Беленци
 • 07.10.2021г. от 14.00ч. до 15.00ч.      с.Карлуково

 

На територията на община Троян:

 • 14.10.2021г. от 10.00ч. до 11.00ч.    с.Врабево
 • 14.10.2021г. от 11.00ч. до 12.00ч.    с.Дебнево
 • 14.10.2021г. от 13.00ч. до 14.00ч.    с.Гумощник
 • 14.10.2021г. от 14.00ч. до 15.00ч.    с.Велчево

 

На територията на община Ловеч:

 • 21.10.2021г.  от 10.00ч. до 11.00ч.     с.Деветаки
 • 21.10.2021г.  от 11.00ч. до 12.00ч.     с.Тепава
 • 21.10.2021г.  от 13.00ч. до 14.00ч.     с.Брестово
 • 21.10.2021г.  от 14.00ч. до 15.00ч.     с.Къкрина

 

На територията на община Угърчин и община Тетевен:

 • 28.10.2021г. от 10.00ч. до 11.00ч.    с.Микре
 • 28.10.2021г. от 11.00ч. до 12.00ч.    с.Сопот
 • 28.10.2021г. от 13.00ч. до 14.00ч.    с.Черни Вит
 • 28.10.2021г. от 14.00ч. до 15.00ч.    с.Дивчовото

 

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред, за извършени престъпления, проблеми свързани с пожарната безопасност както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

 

На вниманието на гражданите с изтичащи лични документи през 2020 година

Удължени са сроковете на валидност на личните карти, паспорти и шофьорски книжки.

От сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Ловеч и звената БДС към Районните управления на МВР информират , че във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром свързан с появата на коронавирус, в Държавен вестник бр. 28 от 24.03.2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, променен  в ДВ бр.98 от 17.11. 2020 г., в който са удължени сроковете на валидност на личните карти, паспорти и шофьорски книжки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 31.10.2020 г.) Срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина - при условията на реципрочност. По искане на лицето нова лична карта или паспорт може да се издават и преди изтичането на удължения срок.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 31.10.2020 г.) Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Напомняме, че действа мярка за облекчаване на режима за издаване на лични документи, според която българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ловеч могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга (до 30 дни) в СБДС при ОДМВР – Ловеч и   във всяко Районно управление , РУ - Троян, РУ – Тетевен и РУ – Луковит. Получаването на готовите документи ще се извършва в звената, където са подадени заявленията. 

Притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето, могат да се възползват от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg, за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга. 

Справка показва, че през 2020 год. изтича валидността на 18 608 лични карти, 13 052 СУМПС и 5 520 паспорти издадени от ОД МВР-Ловеч.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Работното време на сектор БДС в ОД МВР-Ловеч, в РУ Троян и РУ Тетевен е от понеделник до петък от 08.30ч. до 17.30., а в РУ Луковит от понеделник до петък от 08.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.30ч.
            
Телефони за контакти: 068/ 668 355 и 068/668 405 за сектор БДС и  068/668-364 за сектор Пътна полиция. 
e-mail адрес : 
[email protected]

 

Информация за натовареността на сектор БДС при ОДМВР - Ловеч, както следва:

 
26.10.2021 Г.  
Област Ловеч Общ брой приети заявления за лична карта и/или паспорт  Приети заявления за издаване на
Свидетелство за управление на МПС
УМПС/
ОДМВР Ловеч л.к. и
паспорт/СУМПС

54/2
сектор "Пътна полиция"
1
РУ - Луковит 13 4
РУ - Тетевен 18 5
РУ - Троян 29 10

 

14 сеп 2020

Гл. комисар Станев: Ангажирали сме сериозен ресурс от служители на ГДНП и ОДМВР-Ловеч за ускорена проверка на строителството на АМ „Хемус“

 

Проверката основно се извършва от ГДНП, част от нея  - в участъка на лот 4 и 5 от автомагистрала „Хемус“ , е възложена и на служители от ОДМВР-Ловеч. Директорът на ГДНП поясни, че по данни на МРРБ средствата, отпуснати за лот 4, са 75 милиона лв., от които 72 млн. са преведени на пловдивска фирма, още 91 милиона лева, от които 74 милиона са преведени на фирма подизпълнител на следващия лот 5.

ОДМВР-Ловеч проверява в детайли договорите, включително  собствеността на терените, отчужденията, разрешението за строеж, наличието на наеми за техника и доставка на материали. Целта ни е да проследим в детайли цялостното движение и усвояване на отпуснатите, преведени и усвоени до момента средства. Снимките, заснети с дрон на терена, обхващащи лот 4 и 5, ще се приобщят към документацията на проверката, по този начин ще се действа и за останалите участъци.

Гл. комисар Станев увери, че  инспекцията ще продължи с ускорени темпове, именно затова е ангажиран сериозен ресурс от служители на ГДНП и областните дирекции.

 

27 окт 2021

ЗА ОД НА МВР ЛОВЕЧ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Достъп до обществена информация