МВР

ОД Ловеч

 

Началник отдел "Охранителна полиция"

Комисар Венцислав Георгиев Велев

Със заповед на министъра на вътрешните работи, считано от 17.02.2020г. е назначен на ръководна длъжност Началник отдел "Охранителна полиция" при ОД МВР-Ловеч.

 

Телефон: 068-668 223